Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Remgeld en Globaal Medisch Dossier

Globaal medisch dossier (GMD) voor iedereen

Patient record

Iedereen kan het beheer van een globaal medisch dossier aan zijn huisarts toevertrouwen. En meteen ook genieten van 30 procent korting op de raadplegingen in het huisartsenkabinet.

Waarom een “globaal medisch dossier?”

Ik hou uw medische gegevens bij in uw elektronisch medisch dossier. Maar de kans bestaat dat dit onvolledig is. Andere artsen kunnen informatie over u bijhouden, zonder dat ik daarvan op de hoogte ben. Daardoor ontbreken soms belangrijke elementen of resultaten van onderzoeken. Omdat de specialisten die u raadpleegt, misschien uw medische voorgeschiedenis onvoldoende kennen, bestaat het risico dat ze u onnodige onderzoeken laten ondergaan. Het is dus belangrijk dat alle medische informatie die over u bekend is, wordt samengebracht in één globaal medisch dossier en dat één arts voor het beheer daarvan verantwoordelijk is.

Een huisarts is het best geplaatst om die taak op zich te nemen. Door hem de coördinatie van uw medische verzorging toe te vertrouwen, verhoogt u de kwaliteit van uw gezondheidszorg. De verwijzing naar en communicatie met andere zorgverleners kunnen dan gerichter verlopen. Dubbele onderzoeken of tegenstrijdige behandelingen worden opgemerkt en bijgestuurd. Tenslotte krijgen u en ik een totaalbeeld van uw medische geschiedenis.

U beslist vrij. Het beheer van het globaal medisch dossier aan de huisarts toevertrouwen is een vrije en duidelijke keuze van de patiënt.

U kan slechts één globaal medisch dossier laten aanleggen door één enkele huisarts. Natuurlijk blijft u altijd vrij om een andere huisarts of een specialist te raadplegen. Maar als u de “filosofie” van het verzekeringssysteem “globaal medisch dossier” onderschrijft, overlegt u eerst met uw huisarts vooraleer naar een specialist te gaan. Vraag aan elke arts die u raadpleegt om uw huisarts op de hoogte te houden en hem de nodige informatie door te spelen.

Wat gebeurt er concreet?

Aan het globaal medisch dossier is een financieel voordeel verbonden. Er zijn twee mogelijkheden.

  1. U wilt mij uw globaal medisch dossier toevertrouwen. We bespreken dat tijdens een raadpleging. Vanaf het moment dat ik uw globaal medisch dossier bijhoud, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij mij. Het remgeld is het bedrag dat uw ziekenfonds niet terugbetaalt, dus dat u zelf betaalt. U krijgt bovendien ook het 'avondsupplement' van 4 € - dat u betaalt vanaf 18.00 uur - volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

    Naast het gewoon honorarium voor de raadpleging of het huisbezoek betaalt u eenmaal per kalenderjaar 31 € extra voor het beheer van uw dossier (tarief 2019). U ontvangt hiervoor een getuigschrift voor verstrekte hulp (het 'briefje voor uw ziekenfonds'). U bezorgt dit getuigschrift aan uw ziekenfonds en krijgt dit bijkomend honorarium van 31 € volledig vergoed. Dit kan slechts eenmaal per kalenderjaar gebeuren, ook als u eerder van huisarts verandert.

  2. U kunt mij ook vragen de betaling van uw medisch dossier rechtstreeks met uw ziekenfonds te regelen. Dat kan alleen als u een kleefbriefje (vignet) van uw ziekenfonds bij heeft. Zo'n rechtstreekse regeling is interessant omdat u dan die 31.00 € niet eerst zelf moet voorschieten. Maar het levert maanden vertraging op eer uw GMD geregeld is en u kan genieten van de remgeldvermindering.

    Een globaal medisch dossier loopt tot het einde van het volgend kalenderjaar. Indien u hier reeds een globaal medisch dossier heeft, kunnen we dat al verlengen tijdens een raadpleging in de loop van dit volgend kalenderjaar.

laatste update: 3 januari 2019


Terug naar Actueel
Terug naar Raadpleging
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]