Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks
 

Raadpleging

druk Ctrl + F5 voor de meest recente versie
Vrijdag 8 april 2011 - 19:43:22

Er is enkel raadpleging na afspraak

Een afspraak maakt u op 03 / 225 24 25, de klok rond, zeven dagen op zeven.

Een afspraak van 20 minuten binnen de onderstaande tijdsblokken kost niets extra. Zie "Tarieven".
Voor afspraken van meer dan 20 minuten betaalt u een supplement dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
10 - 12
/
/
/
10 - 16
18 - 20
15 - 19
15 - 19

Als deze tijdsblokken vol raken krijgt u een afspraak die hierbij aansluit; soms kan u kiezen tussen een tijdstip vóór of na. U betaalt dan niets extra.

Gelieve er rekening mee te houden dat een standaard raadpleging 20 minuten duurt. Het is dus mogelijk dat niet àl uw vragen aan bod komen binnen dit tijdsbestek. Als u dat wenst maken we meteen een nieuwe afpraak om uw verdere vragen te bespreken.

Er is geen raadpleging op donderdag. Voor dringende gevallen kan u terecht bij mijn vervanger: mijn secretariaat helpt u dan verder.
De vrijdagraadpleging loopt tot uiterlijk 18.00 uur.

Raadplegen kan in het Nederlands, Engels, Frans, Italiaans of Duits. Ik heb noties van Portugees en Spaans.

Geplande afwezigheidsperiodes

Er zijn op dit ogenblik geen afwezigheden gepland.

Top

Hoe de praktijk bereiken?

Klik hier voor plattegronden van de stad, wijk en straat en voor de tram- en treinverbindingen. U vindt er ook informatie over parkeren en over de verkeersstroom / files rond Antwerpen en de wegenwerken op dit ogenblik.

Tot eind 2019 zijn de Noorderleien onderbroken voor doorgaand verkeer tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat. Deze ‘knip van de Leien’ is nodig om het nieuwe Operaplein te realiseren, samen met de ondergrondse parking en de autotunnels. Hierdoor zal het verkeer na de werken niet meer bovengronds rijden. Ook de Franklin Rooseveltplaats en de Italiëlei worden nu heraangelegd. De einddatum van deze werken is vandaag nog niet bekend.

Bekijk hier wat de makkelijkste weg naar de praktijk is:
-- Voor meer informatie over de vorderingen van de wegenwerken in de omgeving van de Osystraat: zie https://www.noorderlijn.be/bereikbaarheid.
-- Voor de verkeerssituatie op dit ogenblik: zie de slimme kaart op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home.

Top

Afspraak maken: bel 03/225 24 25

 • Voor een afspraak belt u naar 03/225 24 25.
 • U kan geen afspraken online of per e-mail maken. Waarom zou u ook? U kan 24 uur op 24 opbellen, 7 dagen op 7. Dus ook 's nachts en in het weekend. Het secretariaat is continu bemand. U krijgt nooit een antwoordapparaat te horen.
 • Een gewone afspraak - 20 minuten tijdens bovenstaande uren - kost niets extra. Voor afspraken van meer dan 20 minuten of buiten de raadplegingsuren betaalt u een supplement dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald (zgn. bijzondere eis).
 • Vermeld dus of u een gewone afspraak wenst, dan wel een langer gesprek of een raadpleging voor twee of meer personen. Dan weet ik hoeveel tijd ik moet vrijhouden.
 • Voor een afspraak buiten de vaste raadplegingsuren moet u met mij persoonlijk afspreken, dus tijdens de raadpleging. Het secretariaat kan u zo'n afspraak niet geven.
 • Mocht het telefoonnummer 03/225 24 25 gestoord zijn, bel dan het rechtstreeks nummer van mijn secretariaat: 03/205 54 38. Gebruik dit enkel als u anders geen verbinding krijgt, NIET omdat 03/225 24 25 bezet is!
 • Gelieve er rekening mee te houden dat de afspraken kunnen uitlopen. Het kan steeds gebeuren dat vorige patiënt(en) iets meer tijd nodig hadden. Om dit te voorkomen vraag ik aan patiënten om er rekening mee te houden dat een raadpleging 20 minuten duurt. Het is dus mogelijk dat niet àl uw vragen aan bod komen binnen dit tijdsbestek. Als u dat wenst maken we een nieuwe afpraak om uw verdere vragen te bespreken.
Top

Afspraak annuleren

Als u een afspraak hebt gemaakt en uw plannen veranderen, bel dan even op om die afspraak af te zeggen. Doe dat liefst zo snel mogelijk en zeker vóór 8.00 uur voor ochtendraadplegingen en vóór 12.00 uur voor avondraadplegingen. Dan kan iemand anders nog van die tijd gebruik maken.

Annuleren kan alleen telefonisch. Dus niet via e-mail en niet door een briefje in de brievenbus te gooien.

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden altijd voor de helft aangerekend. Deze "wegblijfvergoeding" wordt niet terugbetaald door uw ziekenfonds.

Top

Laatkomers

Als u meer dan 5 minuten later bent, komt de volgende patiënt aan de beurt. Voor een behoorlijk gesprek + onderzoek + uitleg over diagnose en behandeling + opmaken van voorschriften en attesten hebben we immers minimum een kwartier nodig. Deze regeling geeft mij de mogelijkheid om u alsnog te ontvangen onmiddellijk na deze patiënt.

Als de tijd die voor u was gereserveerd volledig is verstreken, komt de volgende patiënt aan de beurt en verliest u uw afspraak. Moet u toch dringend worden geholpen, dan kan dat zo mogelijk nog aan het eind van de raadpleging, zonder meerkost. Meestal is dat erg laat. Schikt u dat niet dan maken we een nieuwe afspraak. In dat geval wordt de gemiste afspraak voor de helft aangerekend, zonder tussenkomst van uw ziekenfonds. Probeer dus op tijd te komen.

Een gemiste afspraak wordt altijd voor de helft aangerekend. Deze 'wegblijfvergoeding' wordt niet terugbetaald door uw ziekenfonds.

Beter is dus uw afspraak vooraf goed te plannen of zonodig tijdig te annuleren.

Hou er rekening mee dat het vaak moeilijk is om een parkeerplaats te vinden in de buurt van de praktijk. In de spitsuren kan het verkeer voor een fiks oponthoud zorgen, ook bij het openbaar vervoer.

Top

Afspraak buiten de raadplegingsuren

Een afspraak buiten de vaste raadplegingsuren moet u met mij persoonlijk maken. Het secretariaat kan u die niet geven. Voor een gewone afspraak tijdens de raadplegingsuren betaalt u niets extra. Voor afspraken buiten de raadplegingsuren betaalt u een supplement dat niet wordt terugbetaald door uw ziekenfonds (zgn. "bijzondere eis").

Top

Tarieven en Globaal Medisch Dossier in 2019

Hoeveel betaalt u de dokter in 2019 en wat krijgt u terug van het ziekenfonds?

 • Voor een raadpleging betaalt u 26.50 Euro waarvan u 20.50 Euro terugkrijgt van uw ziekenfonds. Als u bij mij een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft dan krijgt u 22.50 Euro terug. Mensen met een verhoogde tussenkomst ('Omnio') krijgen respectievelijk 25.00 Euro en 25.50 Euro terug. De jaarlijkse bijdrage van 32.00 Euro voor uw GMD wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

 • Raadplegingen na 18.00 uur kosten 30.50 Euro. Dat avondsupplement van 4.00 Euro wordt volledig terugbetaald aan patiënten met een GMD.

 • Voor afspraken van meer dan 20 minuten betaalt u een supplement dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

 • Patiënten die op het einde van de raadpleging niet betalen en beloven dat "later" te doen, zullen ook "later" hun voorschriften en hun attesten voor school/werk en voor het ziekenfonds meekrijgen. Vanwege het groot aantal misbruiken wordt daarop geen uitzondering gemaakt.

 • Kredietkaarten of Bancontact worden niet aanvaard.
Top

Wat moet u altijd meebrengen?

 • uw elektronische identiteitskaart (of minstens officieel identiteitsbewijs-met-foto)
 • drie kleefbriefjes van uw ziekenfonds
 • uw leesbril
 • als u voor het eerst bij mij komt: een lijst van uw medicijnen en vaccinaties
 • als u komt voor labo-onderzoek of gynecologisch onderzoek: zie ond_labo.html
 • zie ook de tarieven.
 • Kredietkaarten en Bancontact worden niet aanvaard, enkel cash
Top

Huisbezoeken

 • U kan een huisbezoek alleen aanvragen op 03/225 24 25, niet via e-mail. U kan hiervoor 24 uur op 24 opbellen, 7 dagen op 7. Dus ook 's nachts en in het weekend. Het secretariaat is continu bemand. U krijgt nooit een antwoordapparaat te horen.
 • Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Vraag geen huisbezoek aan "voor het comfort". Dat vertraagt de dienstverlening aan de patiënten die echt op een huisbezoek zijn aangewezen.
 • Als het niet om een oproep wegens medische urgentie gaat, krijgen raadplegingen voorrang. Daarom bent u met een raadpleging na afspraak doorgaans sneller geholpen. Het is ook goedkoper. Want op raadpleging krijgt u een remgeldvermindering.
 • Mocht het telefoonnummer 03 / 225 24 25 gestoord zijn, bel dan het noodnummer: 03 / 205 54 38. Gebruik dit enkel als u anders geen verbinding krijgt, NIET als 03 / 225 24 25 bezet is!
Top

Urgenties

Bel mij voor een urgentie meteen op. Verlies geen tijd door eerst naar de praktijk te komen en aan te bellen, behalve tijdens de raadplegingsuren. U krijgt nooit een antwoordapparaat te horen. U komt bij mij of bij mijn secretariaat terecht.

Mijn secretariaat werkt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zij noteren uw gegevens en verwittigen mij, zodat ik onmiddellijk met u contact kan opnemen om de ernst in te schatten en al enkele praktische instructies te geven. Ook 's nachts en in het weekend zorgen zij ervoor dat ofwel ikzelf ofwel een wachtdokter zo snel mogelijk hulp kan bieden.

Top

Wachtdienst huisartsen

Weekend & feestdagen

Als u in het centrum van Antwerpen woont en in het weekend of op een feestdag een dokter nodig heeft, kan u terecht bij de Huisartsenwachtpost Brabo in de Lange Leemstraat 187 in 2018 Antwerpen. Alle dokters met postcode 2000, 2018 en 2060 hebben zich gegroepeerd in deze centrale weekendwachtdienst. Van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 7 uur en op feestdagen zijn er drie huisartsen permanent bereikbaar. De huisartsenwachtpost is er om u bij dringende medische problemen te helpen en werkt nauw samen met de spoeddiensten van ziekenhuizen, die zo nodig onmiddellijk voor assistentie kunnen zorgen.

Indien u zich om een medische reden niet kunt verplaatsen kunt u een huisbezoek aanvragen:

 • Bel het centrale oproepnummer van de wachtdienst Antwerpen 0900 / 10 512.
 • Kies "1" om de huisarts van wacht op te roepen.
 • Er zal u gevraagd worden uw postcode in te geven: 2000, 2018, 2140 of 2060. Kijk deze eerst na indien u niet zeker bent.
 • Na het intikken van uw postcode wordt u automatisch verbonden met de huisarts van wacht van uw stadsdeel.
 • Bij technische problemen met de oproep wordt u automatisch doorverbonden met de operator van de centrale, die u zal verder helpen.
 • Vraag aan de wachtdokter een kort verslag met diagnose en behandeling en bezorg het mij zo spoedig mogelijk.

Voor alle wachtposten in Groot Antwerpen: zie www.hwpantwerpen.be.
Bel bij een spoedeisende situatie 100 (medisch) of 112 (algemeen).

Top

Wachtdienst apothekers

Top
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]