Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Radiografie en CT scan

Voor dit onderzoek wordt u doorverwezen naar de specialist.
Hieronder vindt u alvast nuttige informatie.

Röntgenstralen

Met een Röntgentoestel kan men RX-opnamen maken van alle delen van het lichaam. De X-stralen die worden gevormd in de Röntgenbuis, gaan doorheen de patiënt en vallen op een film of een digitale receptor. Zo komt een Röntgenbeeld tot stand respectievelijk op een Röntgenfilm of op een computer. De naam Röntgen verwijst naar de wetenschapper Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) die in november 1895 experimenteerde met elektrische ladingen in verdunde gassen, in Wurzburg, Duitsland.  

In een grote lamp legde hij onder lage druk (vacuüm) een stroom aan tussen een positieve en een negatieve pool. Door botsing van elektronen tegen de negatieve pool wordt de elektrische energie gedeeltelijk omgezet in warmte en gedeeltelijk in X-stralen of Röntgenstralen. Dit principe wordt nog steeds gebruikt. Alle apparatuur in de radiologie die gebruik maakt van X-stralen (conventionele RX toestellen, CT-scan en mammografie) bevat zo'n Röntgenbuis.

Zijn stralen schadelijk?

Het krijgen van stralen kan angst opwekken. Nochtans krijgen we dagelijks dezelfde soort stralingen uit onze omgeving (natuurlijke straling). Onderzoeksmethodes die gebruik maken van Röntgenstralen (gewone Röntgenfoto's, mammografie en CT-scan) geven slechts een dosis die vergelijkbaar is met die omgevingsstraling.  

Bovendien maken in de radiologie niet alle onderzoeksmethoden gebruik van Röntgenstraling. Bij echografie gebruikt men ultrageluidsgolven. Bij magnetische resonantie (MRI of NMR) zijn dat magnetische velden en radiogolven.
Toch waken artsen er altijd over dat elk onderzoek gebeurt met de laagst mogelijke stralingsdosis door te zorgen voor de meest efficiënte apparatuur die goed wordt onderhouden. U kan er op rekenen dat de professionaliteit van alle onderzoekers erop gericht is de stralingsdosis tot het minimum te beperken. Bovendien worden er bij patiënten met een verhoogd risico (zwangere vrouwen) geen of enkel in noodsituaties (en dan strikt beperkt) Röntgenonderzoekingen uitgevoerd. Een (vermoeden van) zwangerschap moet u daarom altijd aan de radioloog melden. Ook allergie aan contraststoffen moet u vooraf meedelen.

CT scan

Een CT-scan (Computer Tomografisch scan) is een Röntgentoestel dat beelden van dwarse doorsneden doorheen de patiënt kan maken. De Röntgenbuis die in de CT-scan zit, draait 360° rond de patiënt en maakt het zo mogelijk om beelddoorsneden doorheen alle delen van de patiënt te maken.

Ook deze CT scan techniek werd ondertussen verder verfijnd. Speciale vormen van CT scan zijn:

  • Spiraal CT of helical CT
    CT-scan die beelden van doorsneden door de patiënt op een continue wijze neemt. Bij de gewone CT-scan worden de beelddoorsneden elk afzonderlijk gemaakt (stapsgewijs), bij een helical CT is er een continue maken van doorsneden terwijl de patiënt continue door de CT-scan wordt verplaatst. De helical CT is daarom veel sneller en performanter dan de gewone CT-scan.
  • Multislice spiraal CT of multislice helical CT
    Dit is een CT-scan die werkt volgens het spiraal CT (helical CT) principe, doch niet één doorsnede per omwenteling maar meerdere sneden per omwenteling maakt. De snelheid en het detail van deze CT-scan is nog performanter dan bij de gewone spiraal- of helical CT.

CT scan toestel

CT scan toestel

Multislice spiraal CT of multislice helical CT

Voorbereiding en uitvoering

Om een beeld te bekomen dat maximaal informatie weergeeft is soms een voorbereiding nodig. Bij Röntgenfoto's van de dikdarm bijvoorbeeld is het nodig dat alle voedselresten uit de darm zijn. Daarom is vooraf aangepaste voeding en een laxeermiddel nodig. Bij foto's van de nieren wordt in een bloedvat van de arm een contraststof gespoten die zich in de nieren ophoopt. Maar voor foto's van de longen of van bot is zo'n voorbereiding niet nodig. Vraag aan de radioloog altijd of zo'n voorbereiding nodig is, wanneer u opbelt om een afspraak te maken. Zo moet u soms acht uur nuchter zijn of een volle blaas hebben voor het onderzoek.  

Vraag ook naar de kostprijs, zodat u genoeg geld bij heeft. Het ziekenfonds betaalt nadien het overgrote deel terug, maar wat u moet voorschieten bij het onderzoek zelf kan soms flink oplopen. Neem uw SIS kaart en identiteitskaart mee.

Links

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]