Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

NMR (of: MRI, MR)

Voor dit onderzoek wordt u doorverwezen naar de specialist.
Hieronder vindt u alvast nuttige informatie.

Wat is NMR?

NMR staat voor "nucleaire magnetische resonantie". NMR is een vrij nieuwe methode om doorsnedenfoto�s te maken van het menselijk lichaam in elke gewenste richting. Bij het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen, maar van een grote magneet. Het onderzoek verloopt geheel pijnloos en is ongevaarlijk

Welke pati�nten kunnen g��n NMR-onderzoek ondergaan?

 • Patiënten met een pacemaker.
 • Patiënten met kunsthartkleppen.
 • Patiënten met bepaalde metalen operatieclips.
 • Patiënten met metaalsplinters in het lichaam, met name in de ogen.
 • Patiënten die niet langdurig stil en/of plat kunnen liggen.
 • Patiënten met neurostimulatoren.

Bij zwangere vrouwen wordt dit onderzoek - tenzij het strikt noodzakelijk is - vermeden, hoewel er geen schadelijke effecten op de ongeboren vrucht bekend zijn. Indien u denkt zwanger te zijn of weet dat u zwanger bent, wordt u verzocht dit te melden.

Voorbereiding

U mag vóór het onderzoek gewoon eten en drinken en uw gebruikelijke medicijnen nemen, tenzij dit anders vermeld werd bij het maken van de afspraak.

Tijdens het onderzoek mag u geen metalen of magnetische voorwerpen bij u dragen. Het gaat om voorwerpen als:

 • sleutels, munten
 • gebitplaatjes
 • gehoorapparaat
 • gekleurde contactlenzen
 • betaalpassen, creditcards en andere
 • pennen, zakmes
 • sieraden, haarspelden, horloge
Deze voorwerpen kan u gerust in het kleedkamertje aan de NMR achterlaten. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen laat u beter thuis.

Onderzoek

De verpleegkundige haalt u in de wachtruimte op en brengt u naar het kleedhokje. Afhankelijk van het onderzoek moet u zich helemaal of gedeeltelijk ontkleden. U mag een slip aanhouden. Als u dat wenst, krijgt u een operatiehemd. In de onderzoeksruimte gaat u op de onderzoekstafel liggen. Deze tafel wordt vervolgens in de NMR-tunnel geschoven, die aan het begin en aan het einde open is. Nu kunnen de opnames worden gemaakt.
Tijdens het maken van de foto's is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. U hoort tijdens de opname een hard kloppend geluid.

Werktafel NMR scanner

Werktafel NMR scanner

Tunnel van de NMR scanner

Tunnel van de NMR scanner

Duur

Het onderzoek duurt een half uur tot een uur. Dit hangt af van welke lichaamsdelen foto's moeten worden gemaakt.

Contrast

Soms vindt de radioloog het nodig een contrastmiddel toe te dienen om beter beoordeelbare foto's te verkrijgen. Dit wil niet zeggen dat er iets ernstigs met u aan de hand is, het is alleen nodig om een beter resultaat van het onderzoek te krijgen. Het contrastmiddel wordt toegediend door middel van een prik in een bloedvat in de arm. In deze arm kan u een warm gevoel krijgen, maar verder merkt u er niets van.

Links

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]