Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Streptokokkeninfecties van groep A

Wat is een streptokok bacterie van groep A?

Een streptokok bacterie van groep A is een bacterie die vaak voorkomt in de keel en op de huid. Je kan er drager van zijn zonder symptomen te hebben. De meeste infecties met deze bacterie veroorzaken milde symptomen, zoals keelpijn of "wondroos", een wondinfectie. Uitzonderlijk kan deze bacterie ernstige en zelfs levensbedreigende ziekten veroorzaken.

Hoe verspreiden deze groep A streptokokken zich?

Streptokok A keelinfectieZe verspreiden zich door rechtstreeks contact met slijm uit neus of keel van een besmet persoon of door contact met een besmette wonde of met huidletsels. Vooral zieke mensen met een streptokok A keelinfectie of wondinfectie kunnen die bacterie doorgeven. Gezonde dragers zijn veel minder besmettelijk.

Een antibioticumbehandeling blokt de verspreiding van de bacterie af. De kuur moet wel helemaal worden afgemaakt om volledige genezing te geven.

Deze bacterie lijkt niet te worden overgedragen via huishoudelijke voorwerpen zoals borden, drinkbekers of speelgoed.

Ernstige symptomen zijn zeldzaam

Streptokok A infectie van de voetErnstige symptomen doen zich voor als deze bacterie zich nestelt op plaatsen in het lichaam die steriel horen te zijn, zoals het bloed, de spieren of de longen:

  • Bij een "necrotiserende fasciitis" wordt spier-, vet- en huidweefsel aangetast. Twintig procent van deze patiënten overlijdt. Deze vorm wordt in de media de "vleesetende bacterie" genoemd.
  • Het "toxische shock syndroom" (STSS) geeft een snelle bloeddrukdaling, waardoor organen zoals nieren, lever en longen niet meer naar behoren werken. Meer dan de helft van deze patiënten overlijdt.

Bij andere invasieve vormen van groep A streptokokkenziekte overlijdt 10 à 15 %.

Vroegtijdige symptomen van de twee ernstige vormen

Vroegtijdige symptomen van "necrotiserende fasciitis" zijn koorts met hevige pijn, zwelling en roodheid  van de besmette wonde.

Vroegtijdige symptomen van STSS zijn koorts, duizeligheid, verwardheid en een vlakke rode huiduitslag op grote delen van het lichaam.

Hoe kan u deze infectie voorkomen?

KeelwisserDe verspreiding van deze bacterie kan worden afgeremd door handen wassen, vooral na hoesten of niezen, en vóór het klaarmaken van eten. Bij keelpijn kan de huisarts met een wisser een staal uit de keel nemen om de bacterie op te sporen. Als het over een streptokok A gaat moet de patiënt thuisblijven van werk, school of dagverblijf tot hij minstens 24 uur een antibioticum heeft genomen.

Wonden moeten altijd worden ontsmet en in het oog worden gehouden voor de beschreven symptomen. Doen die zich voor, dan is onderzoek door de huisarts nodig, zeker als daarbij ook koorts optreedt.

Antibiotica worden bijna nooit preventief gegeven na contact met een patiënt. Maar het is uiteindelijk uw arts die hierover beslist, door elk geval afzonderlijk te bekijken.

Link


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]