Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Skaters in het verkeer

Skaten is de laatste jaren waanzinnig populair. Er zijn op dit moment in ons land zo'n 2 miljoen skaters, skeelers, rollerskaters en rolschaatsers (hierna “skaters”), waarvan meer dan de helft bestaat uit jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Skaten is leuk, ontspannend en voor je conditie zelfs beter dan joggen. En ga je skatend naar school of je werk, dan zal het zeker jouw fiets niet zijn die gejat wordt. Toch zijn er ook mindere kanten. Met hun uitslaande en springerige bewegingen kunnen skaters niet alleen voetgangers, maar ook overige verkeersdeelnemers soms de stuipen op het lijf jagen. Bovendien is het aantal gewonde skaters de laatste 6 jaar vertienvoudigd. Opvallend is, dat bij maar liefst 95% van de valpartijen, totaal geen andere mensen betrokken zijn. Niet minder dan 13.000 skaters zijn in 1999 in ziekenhuizen behandeld. Vooral polsen, armen en ellebogen moesten het ontgelden.

Skaters zijn voetgangers

Volgens het verkeersreglement hebben skaters de juridische positie van voetgangers. Skaters zijn dus verplicht gebruik te maken van voetpaden en trottoirs. Pas als die er niet zijn van fietspaden en pas daarna van de rijbaan. De wetgever vindt het overbodig die juridische postitie te veranderen in bijvoorbeeld die van fietsers, omdat slechts een zeer beperkt deel van de gewonde skaters is betrokken bij een verkeersongeval. Belangrijker is voorlichting en goede adviezen over veilig skaten, een goede voorbereiding en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Belangrijke tips

  • Draag altijd knie-, pols-, en elleboogbeschermers (pads) en een helm, zodat je ernstige letsels bij een val voorkomt.
  • Leer eerst goed remmen, bijvoorbeeld tijdens een skatetraining. En dus niet in het dagelijkse verkeer
  • Hou je aan de verkeersregels. Blijf op het voet- of fietspad en kom niet op de rijbaan.
  • Probeer skaten in de regen en op een nat wegdek te voorkomen.
  • Kijk altijd in de rijrichting, maar let ook goed op het wegdek (scheuren, olie, tegels).
  • Blijf zoveel mogelijk rechts skaten, houd rekening met een langere remweg en let op het overige verkeer.
  • Geef voetgangers en andere weggebruikers die daar recht op hebben altijd voorrang.
  • Vermijd plekken met veel bromfiets-en autoverkeer.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]