Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Sinusitis

Wat zijn sinussen?

Sinussen
Zoals de naam het aangeeft staan sinussen of “neusbijholten” in verbinding met de neusholte. Ze zijn bekleed met een slijmvlies dat een geheel vormt met de slijmvliezen in de buurt.

Wat is sinusitis?

Sinusitis is een ontsteking van de sinussen of “neusbijholten”. Bij een gewone verkoudheid zijn alle slijmvliezen betrokken dus ook die in de bijholten, zonder dat er dan een echte sinusitis is. Als het slijm dat in zich die sinussen ophoopt besmet raakt spreken we over een sinusitis.

  • Een acute sinusitis duurt minder dan 4 weken waarbij er etterig secreet ("gekleurd slijm") in de bijholte zit.
  • Men spreekt over een chronische sinusitis als die minstens 6 maanden duurt.
  • Een recidiverende sinusitis is een sinusitis die minstens 3 maal per jaar voorkomt.

Hoe vaak komt het voor?

Sinusitis komt voor bij 30 per 1000 patiënten per jaar. In 75% van de gevallen is een bacterie de boosdoener, ook al is er vooraf vaak een virale luchtweginfectie. Bij een kwart van de patiënten is de sinusitis dubbelzijdig. Bij kinderen onder de 8 jaar zijn de holten nog niet goed aangelegd. Bij hen komt daarom eigenlijk geen sinusitis voor.

Symptomen

Vooraf is de patiënt vaak verkouden of heeft hij de griep (gehad). Hij is vaak ook al enige tijd erg moe. Er is pijn in het aangezicht die bij vooroverbuigen toeneemt. Uit de neus komt gekleurd slijm. Er kan ook malaise, algeheel ziektegevoel en koorts optreden. De huisarts kan u onderzoeken door het kijken in de neus, keel en oren. Als hij op de typische sinuspunten duwt doet dat pijn.

Aanvullend onderzoek

In de eerste vier weken is er geen reden voor aanvullend onderzoek zoals het maken van radiografieën of CT scans. Bij vermoeden van een chronische sinusitis is dat wel nodig. Afhankelijk van het onderzoeksresultaat kan de behandeling dan worden bijgesteld.

Behandeling en prognose

Over de behandeling van sinusitis zijn de meningen verdeeld. Volgens sommige onderzoekers is sinusitis “een aandoening die meestal vanzelf geneest”. Binnen 4 weken is inderdaad 87% van de patiënten hersteld. En minder dan 1% krijgt een chronische sinusitis.

In de praktijk zijn nochtans weinig patiënten bereid om 4 weken gelaten die genezing af te wachten. Ze hebben pijn, voelen zich ziek en erg moe. Ze zijn die hele tijd arbeidsongeschikt en bovendien besmettelijk voor hun omgeving. Vanuit praktisch standpunt wordt daarom soms toch gekozen voor een antibioticumbehandeling als een sinusitis een week of langer aanhoudt. Die behandeling moet minstens 10 dagen duren. Zoals bij andere infecties geldt ook hier dat alle voorgeschreven antibioticum tabletten moeten worden ingenomen. Als u de inname stopt omdat u al enige beterschap merkt, verergert de sinusitis na enige tijd weer. Dan moet u weer vanaf nul starten met een ander antibioticum.

Samen met het antibioticum worden soms neusdruppels of -spray aangeraden die de luchtdoorgang doorheen de neus verbeteren en tezelfdertijd ook de verbinding tussen neusholte en sinussen vrijmaken. Daardoor kan de etter gemakkelijker afvloeien. Deze neusdruppels geven ook meer comfort omdat men dan tijdens eten of slapen weer gewoon door de neus kan ademen. Het gebruik ervan kan nochtans snel tot afhankelijk leiden. Langdurig gebruik van zo’n druppels beschadigt het neusslijmvlies.

De slijmen zouden ook beter vervloeien door warmwaterdampen te inhaleren, al dan niet met kamille of menthol erbij. Deze etherische oliën geven ook een verruiming van de neusdoorgang en zijn minder drastisch maar ook minder efficiënt dan de neusdruppels; Ze veroorzaken geen gewenning of beschadiging.

Bij sinusitis die vaak en telkens opnieuw opduikt ("recidiverende sinusitis") is verder onderzoek nodig. Er wordt dan een CT-scan van de sinussen uitgevoerd om afwijkingen in de structuur van neusholte of sinussen op te sporen. En met een bloedonderzoek wordt allergie opgespoord. Soms blijkt er een corrigerende heelkundige ingreep nodig.

CT scans

Normale structuur
Deze CT scan toont de normale structuur van de sinussen. De “sneden” of coupes worden gemaakt evenwijdig met het gelaat. S is het neustussenschot. IT is de onderste neusschelp, MT de middelste. De bovenste neusschelp is op deze coupe niet zichtbaar. Onder de oogholten liggen de maxillaire sinussen of kaakholten (M). Tussen de ogen liggen de ethmoïdale sinussen (E) of zeefbeenholten.
Poliep in ethmoïdale sinus
Deze CT scan toont een poliep (P) in een van de ethmoïdale sinussen (E). Aan dezelfde kant is ook het slijmvlies van de maxillaire sinus of kaakholte (M) verdikt: “sinusitis”. De neusdoorgang aan de tegenoverliggende kant is belemmerd door ontsteking en zwelling van het slijmvlies: “rhinitis”.
Poliepen in maxillaire sinussen
Op deze CT scan zijn poliepen in beide maxillaire sinussen te zien (P). Eén van de ethmoïdale sinussen zit dicht (E). De neusschelpen (MT en IT) vertonen een gezwollen slijmvlies: ze zijn ontstoken.

Links

laatste update 24 april 2014

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens uw raadpleging.

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]