Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

RSI of "repetitive strain injury"

 

RSI is een verzamelnaam voor klachten en aandoeningen die ontstaan als gevolg van een (chronische) overbelasting door het uitvoeren van korte herhalende bewegingen of een statische houding van nek, bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan.

Er zijn een aantal risicofactoren die het ontstaan van RSI bevorderen:

 • werk met veel (kort) repeterende bewegingen
 • overmatig uitoefenen van kracht
 • te weinig variatie in het werk
 • te weinig pauzes en vaak grote werkdruk
 • een slechte werkhouding
 • een werkplek die niet aan de ergonomische basiseisen voldoet.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen kunnen variëren van stijfheid, tintelingen en krachtverlies tot een toenemende pijn naarmate de dag en de werkweek vorderen. Deze symptomen kunnen zich voordoen in spieren, pezen en/of zenuwen van de nek, schouders, armen en handen.

Bij RSI kunnen er globaal drie fasen worden onderscheiden:

 1. beginnende klachten
  In deze fase is er sprake van pijn en vermoeidheid aan de vingers, handen, polsen, armen, schouders of nek tijdens het werk of na een lange periode van werken. De klachten zijn plaatselijk en kunnen gepaard gaan met kramp of een doof gevoel. Ze worden snel minder als u stopt met werken. Er is een duidelijke relatie tussen de werkzaamheden en de klachten.
 2. ernstige klachten
  In de tweede fase houden de klachten ook na werktijd aan en kunnen zelfs de nachtrust verstoren. Er is geen duidelijke relatie meer te leggen met de werkzaamheden. De pijn treedt op bij allerlei taken. De klachten breiden zich uit tot tintelingen, irritaties en krachtverlies.
 3. zeer ernstige klachten
  In deze fase is de pijn altijd aanwezig, ook in rust als u niet werkt. U kunt zelfs geen licht werk meer verrichten. Ook de gewone klusjes in huis zijn niet meer mogelijk.

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u het vermoeden dat u RSI-verschijnselen heeft, doordat u één of meerdere van de symptomen bij uzelf constateert, werk dan niet langer door met het idee dat de klachten wel weer overgaan. Dit gebeurt niet vanzelf, vooral niet wanneer u voor langere tijd de klachten negeert. Vroeg of laat wordt de fase bereikt, waarin de klachten chronisch worden. Om er dan nog vanaf te komen, neemt doorgaans evenveel tijd in beslag als de tijd die het kostte om RSI te krijgen. Mogelijk is het een kwestie van maanden, maar het is niet ondenkbaar dat het kan oplopen tot een aantal jaren.

Het is daarom beter om niet af te wachten, maar uw klachten tijdig te melden bij degenen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden en de inrichting van uw werkplek. Overleg met hen hoe uw werkomstandigheden verbeterd kunnen worden.

Het vaststellen of iemand daadwerkelijk RSI heeft is niet zo eenvoudig, omdat de klachten nogal uiteenlopend zijn. Als u klachten heeft, is het raadzaam een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts of de huisarts. Die kan beoordelen of uw klachten verband houden met uw werkzaamheden en advies geven over de te nemen maatregelen.

Hoe kunt u RSI voorkomen?

 • Zorg voor een goede werkplekinrichting
 • Zorg voor een goede werkhouding
 • Neem regelmatig (korte) pauzes
 • Varieer uw werkzaamheden
 • Beweeg regelmatig, strek de spieren
 • Probeer stress te vermijden
 • Werk niet langer dan 5 à 6 uur per dag aan een beeldscherm (inclusief de uren thuis)

Links

laatste update van de links: 3 maart 2018


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens uw raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]