Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Goedaardige prostaatvergroting of BPH

BPH staat voor "benigne (goedaardige) prostaathyperplasie". Het is een goedaardige vergroting van de prostaatklier. Dat is een normaal verschijnsel waar uiteindelijk zo'n 80% van de mannen boven de 50 ooit last zullen van krijgen.Hormonale veranderingen door veroudering zijn de belangrijkste oorzaak van BPH.

Verschijnselen

Veel patiënten met goedaardige prostaathyperplasie vertonen helemaal geen verschijnselen en hebben dus ook geen klachten.

Naarmate de prostaat in omvang toeneemt, drukt ze op de plasbuis (urethra) die er dwars doorheen loopt. Dit belemmert de uitstroom van urine van de blaas naar de uitmonding van de plasbuis.Dat veroorzaakt een minder krachtige urinestraal en nadruppelen. Bij sommigen kan tijdens de urinelozing de urine afwisselend stoppen en weer doorstromen. Anderen moeten misschien vaker urineren, vooral 's nachts (nycturie). Sterke aandrang tot urineren is ook een verschijnsel, net als het gevoel dat de blaas niet goed wordt geleegd.

BPH kan leiden tot de ophoping van wat resturine, doordat de patiënt niet meer helemaal "leegplast". Die urine kan besmet raken. Als de urineafvoer sterk wordt belemmerd, kan er helemaal geen urine meer worden geloosd (acute urineretentie). Bij acute urineretentie moet een soepel afvoerslangetje (katheter) worden ingebracht om de urine af te voeren.

In zeldzame gevallen kan de urine bloed bevatten. De urine is dan mogelijk niet helder zoals normaal het geval is, maar kan troebel worden of rood verkleuren.

Onderzoek

Een belangrijk diagnostisch onderzoek is een rectaal onderzoek. De arts brengt een vinger in de anus en betast de prostaat door de wand van de endeldarm. Een ander belangrijk onderzoek dat in een vroeg stadium kan worden uitgevoerd, is de echografie, een onderzoek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om de prostaat in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt, in combinatie met bloedonderzoek (bepaling van PSA: prostaatspecifiek antigeen), uitgevoerd om goedaardige prostaathyperplasie te kunnen onderscheiden van prostaatkanker. De urine kan worden onderzocht op een eventuele urineweginfectie.

Behandeling

Wanneer de goedaardige prostaathyperplasie klachten veroorzaakt, kunnen medicijnen worden voorgeschreven of een operatie worden uitgevoerd. Er bestaan meerdere operatietechnieken om een deel van de klier te verwijderen om zo de belemmering van de urineafvoer ongedaan te maken.

  • Als de prostaatklier niet al te groot is, kan een buisje in de plasbuis worden ingebracht en kan door middel van een lusje een deel van de prostaat operatief worden "uitgepeld". Dat is een transurethrale resectie van de prostaat of TURP (zie tekening).
  • Langs deze weg kan de prostaat ook worden behandeld met andere technieken, zoals naaldablatie, microgolven of laserstralen.
  • Als de prostaatklier te groot is, moet deze door middel van een conventionele operatie worden verwijderd.

Niet bij alle patiënten met BPH is een operatie noodzakelijk. Wel moeten ze regelmatig door hun arts worden gecontroleerd.

Wanneer iemand niet kan worden geopereerd, zijn andere behandelingen mogelijk, zoals het aanbrengen van een katheter (slangetje) waardoor de urine kan afvloeien.

Transurethrale resectie van de prostaat of TURP

Problemen na een operatie

De kans op problemen na een operatie is klein. Bij negentig procent van de patiënten met ernstige verschijnselen en 65 procent van de patiënten met lichte tot matige verschijnselen, is na een operatie sprake van verbetering. Een veelvoorkomende klacht bij meer dan de helft van de patiënten na een operatie is retrograde ejaculatie. Bij retrograde ejaculatie wordt bij geslachtsgemeenschap het zaad niet door de penis naar buiten gevoerd, maar komt het in de blaas terecht. Circa vijf procent van de mannen heeft na een operatie problemen met het krijgen van een erectie. De ingreep heeft geen invloed op de libido (zin om te vrijen).

Links

U vindt een lijst van links naar mannenziekten of "andrologie" op http://www.sweetlove.be/links.html#andrologie


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]