Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Ozon (O3)

Zonnig en warm zomerweer weer doet de ozonconcentratie in de lucht toenemen. Dat is vooral vervelend voor hart- en longpatiënten, maar ook gezonde mensen kunnen er last van hebben.

Tussen ongeveer 15 en 30 kilometer hoogte bevindt zich het meeste ozon en dat deel van de atmosfeer wordt daarom ook wel de ozonlaag genoemd. Die ozonlaag is nuttig omdat ze schadelijke zonnestralen tegenhoudt. Maar de ozon die vlak boven de grond hangt is schadelijk voor onze gezondheid. Wanneer er per uur gemiddeld 180 microgram ozon per kubieke meter lucht gemeten wordt, volgt een inlichting aan de bevolking. Bij een piek van 240 microgram wordt de alarmdrempel overschreden.

Ozon (O3) ontstaat door inwerking van de ultraviolette stralen van de zon op stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. Stikstofoxiden komen vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (verkeer, industrie, elektriciteitscentrales). Vluchtige organische stoffen komen voor in uitlaatgassen van auto's en in oplosmiddelen (o.a. gebruikt in verf).

De combinatie van veel zon en uitlaatgassen doet de concentratie aan ozon toenemen. Al tegen de middag zijn die gassen tot ozon omgezet en die ozonconcentratie blijft hoog tot 21.00 uur.

Klachten

Hoge ozonconcentraties veroorzaken oog-, neus- en  keelirritaties, een verlaging van de longcapaciteit, ontstekingen en een overgevoeligheid van de luchtwegen (droge keel, benauwdheid of pijn op de borst). De kans op astma-aanvallen neemt toe. Ook kan hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid ontstaan. Een blootstelling gedurende 8 uur aan ozonconcentraties van meer dan 120 microgram per kubieke meter kan tijdelijk een merkbare vermindering van de longfunctie veroorzaken. Precies daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 120 μg/m³ weerhouden als richtwaarde voor de gemiddelde ozonconcentratie gedurende acht uur. Een richtwaarde is een waarde die men moet trachten niet te overschrijden.

Het effect van ozon verschilt per individu en hangt af van de situatie (bv. zware lichamelijke arbeid). Een verhoogde kans op schadelijke effecten hebben mensen die langdurig zware buitenarbeid verrichten, astmapatiënten en mensen die gevoelig blijken te zijn voor zomersmog (ongeveer 10% van de bevolking).

Klachten voorkómen

De enige manier om u op dagen met hoge O3-concentraties te beschermen is zware fysieke inspanningen in de buitenlucht vermijden. Sommige groepen zijn echter gevoeliger voor hoge ozonconcentraties. Daarom wordt bij een ozongehalte vanaf 180 μg/m³ aan oudere mensen, kinderen en mensen met ademhalings- en hartstoornissen aangeraden om binnen te blijven tussen 14 en 21 uur, als de ozonconcentraties het hoogst zijn. Binnenshuis geeft ozon nauwelijks of geen problemen omdat de concentraties er gemiddeld de helft lager zijn.

Voor gezonde mensen is er geen reden om binnen te blijven. U doet er wel goed om geen zware fysieke inspanningen te leveren omdat u dan meer zuurstof nodig hebt, dieper moet inademen en bijgevolg ook meer ozon binnen krijgt. Om diezelfde reden wordt sport afgeraden tijdens hoge ozonconcentraties. Wil u toch aan sport doen, probeer het dan 's morgens vroeg te doen, voor de ozonconcentraties opnieuw oplopen.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]