Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Middenoorontsteking

Oorzaken

Middenoorontsteking (otitis media) is een ontsteking van de ruimte achter het trommelvlies. Het komt vooral voor bij kinderen na een verkoudheid, een infectie van de neusamandel en bij infectieziekten als mazelen en roodvonk. Bacteriën uit de keel bereiken dan via de buis van Eustachius het middenoor (rechtsonder op de tekening).

Symptomen

Oor De voornaamste verschijnselen zijn oorpijn, doofheid, hangerig zijn en koorts. De doofheid wordt veroorzaakt door de etter die zich achter het trommelvlies bevindt. Als die zich ophoopt, kan een scheur in het trommelvlies ontstaan waardoor de etter afloopt. De pijn is daarna snel verdwenen. Langdurige ontstekingen kunnen blijvende trommelvliesperforaties veroorzaken. De oorvloed kan dan jarenlang blijven bestaan ("loopoor"), soms onderbroken door tijden waarin het oor droog is. Behalve slechthorendheid geeft het proces geen klachten, tenzij er complicaties optreden.

Behandeling

Zolang zich nog geen etter achter het trommelvlies bevindt, helpt druppelen van de neus of stomen. Hierdoor worden de slijmen vloeibaarder. Ze blokkeren zo minder de uitgang van de buis van Eustachius, wat de genezing bevordert. Een pijnstiller op basis van paracetamol en zonodig een middel op basis van pseudo-efedrine volstaan als behandeling. Een antibioticum is niet nodig. Genezing treedt op na een drietal dagen.

Als er zich wel etter achter het trommelvlies bevindt en de ziekte blijft aanhouden, zal de neus-keel-oorarts het trommelvlies insnijden (doorprikken) waardoor de etter naar buiten afloopt. Die opening kan worden opengehouden door het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Dan worden er wél antibiotica gegeven. Bij vaak terugkerende middenoorontsteking is verwijdering van de neusamandelen zinvol.

Link

    Laatste update: 25 september 2013

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens uw raadpleging.

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]