Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Mexicaanse griep of Influenza A/H1N1

Mexicaanse griep, ook bekend als ‘Nieuwe Influenza A/H1N1’, wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus. Dit virus bevat delen van varkens-, vogel- en menselijke griepvirussen. Het virus is in staat zich van mens op mens te verspreiden. Eerst kwamen die besmettingen alleen in het buitenland voor en werden door reizigers van daar uit meegebracht naar ons land. Sinds juli 2009 circuleert het virus ook in ons land.

Griep is besmettelijk via snot, slijm en speekseldruppeltjes. Door praten, hoesten of niezen worden (griep)virussen verspreid in de lucht. Ze worden ook overgedragen via handen en besmette voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van die deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Griep is besmettelijk vanaf 1 dag vóór tot 5 à 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen.

Niet iedereen wordt ziek na een besmetting, sommige mensen zijn wel met het virus geïnfecteerd en zijn besmettelijk, zonder ooit ziek te zijn geweest.

Symptomen

De symptomen zijn zoals we ze kennen bij de gewone wintergriep. Plotse koorts (38°C of hoger) al dan niet in combinatie met hoesten, neusloop, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, rillingen en vermoeidheid. Ook braken of diarree kunnen bij de symptomen horen. Wanneer u één of meer van deze symptomen heeft, kan u zich beter afzonderen en contact opnemen met uw huisarts. Zeker als u de voorbije 7 dagen contact heeft gehad met een besmet persoon.

Uw huisarts zal de diagnose stellen op basis van uw symptomen en u onderzoeken om andere oorzaken van de koorts uit te sluiten. Meestal verloopt de ziekte niet ernstiger dan de gewone griep en verdwijnen de symptomen spontaan na 2 tot 7 dagen. Soms (vooral bij risicopersonen) kan een longontsteking optreden met ernstige ademhalingsproblemen, of kunnen reeds bestaande ziekten verergeren.

Behandeling

De aanpak bij Mexicaanse griep is niet anders dan bij gewone wintergriep: rusten, paracetamol nemen tegen de koorts en voldoende drinken en eten. Anders is het voor risicopatiënten die niet (nog) gevaccineerd zijn tegen deze nieuwe griep. Zij komen in aanmerking voor een behandeling met virusremmers. De huisarts beslist hierover geval per geval.

De overheid heeft momenteel een voldoende voorraad virusremmers, die gratis ter beschikking staat van patiënten uit de risicogroepen en die er volgens hun huisarts nood aan hebben. Het is onverstandig om virusremmers op eigen initiatief te gebruiken. Niet alleen kunnen bij verkeerd gebruik de bijwerkingen ernstiger zijn (bronchitis, huidverschijnselen, hartritmestoornissen), maar ook kunnen op die manier resistente virussen ontstaan waardoor virusremmers niet meer (krachtig genoeg) werken voor patiënten die ze wel nodig hebben.

Wie heeft behandeling nodig tegen Mexicaanse griep [H1N1]?

kinderen jonger dan vijf jaar
mensen boven 65 jaar
zwangere vrouwen

Mensen met

chronische ademhalingsziekte die hier medicijnen voor nodig hebben
chronische ontstekingsziekten van darm, huid of gewrichten die hier een behandeling voor krijgen*
verminderde weerstand door ziekte of behandeling
chronische hartziekte
nier- en leverziekte
diabetes

* met name ziekte van Crohn, psoriasis en artritis

Besmetting voorkomen

 

Omdat de verspreiding van het griepvirus gaat via speekseldruppeltjes kunt u zichzelf beschermen door onderstaande adviezen te volgen:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Handen wassen is belangrijk voor het eten én na het hoesten, niezen of snuiten.
 • Droog de handen met een papieren doekje of keukenrol en gooi dit daarna weg in de vuilnisbak.
 • Handalcohol kan een goed alternatief zijn wanneer er geen water en zeep voorhanden is.
 • Snuit uw neus of bedek uw mond bij niezen of hoesten met een papieren zakdoek. Gooi deze na gebruik direct in de vuilnisbak.
 • Nies of hoest niet in de richting van een ander.
 • Maak voorwerpen zoals deurknoppen, afstandsbedieningen, toetsenborden, speelgoed… regelmatig schoon. Gebruik hiervoor allesreiniger en handwarm water.
 • Was beddengoed en stoffen speelgoed regelmatig op 60°.
 • Ventileer woon- en slaapruimten regelmatig.
 • Mijd (onbeschermd) contact met grieppatiënten.
 • Mijd het onnodig aanraken van neus/mond/ogen na contact met een (mogelijk) besmet voorwerp.
 • Het is niet bewezen dat het dragen van een mondmasker in normale omstandigheden een infectie met griep. Wanneer u echter voor een patiënt zorgt die ziek is, kunt u een chirurgisch masker dragen als u in de buurt van de patiënt bent. Nog efficiënter is het om de patiënt een mondmasker op te zetten. Gooi na afloop van het contact het masker weg en was goed uw handen.

Besmetting niet doorgeven

 • Als u (vermoedt dat u) Mexicaanse griep (A/H1N1) heeft, neemt u contact op met uw huisarts.
 • Zorg dat u zo min mogelijk (onbeschermd) contact heeft met andere mensen.
 • Ga niet naar werk, school of de winkel totdat de symptomen volledig verdwenen zijn.
 • Zolang u last heeft van snotteren, hoesten, diarree, braken of koorts scheidt u virus uit en bent u besmettelijk.
 • Snuit uw neus of bedek uw mond bij niezen of hoesten met een papieren zakdoek en gooi deze na gebruik direct weg. Was vervolgens uw handen.
 • Draag een chirurgisch masker om geen besmette speekseldruppeltjes naar anderen te verspreiden. Vervang dit masker regelmatig.
 • Rust en drink voldoende.

Vaccinatie

In België wordt het vaccin Pandemrix van de firma GSK Biologicals gebruikt. Dat wordt gemaakt in eigen land. Dit vaccin tegen de Mexicaanse griep beschermt niet tegen de seizoensgriep. De jaarlijkse griepprik beschermt ook niet tegen de Mexicaanse griep H1N1.

Het vaccin tegen de Mexicaanse griep wordt in ons land gratis door de overheid aangeboden vanaf november 2009. Het is dus niet te koop in de apotheek. Huisartsen organiseren gratis vaccinatieconsultaties: u betaalt een gewone raadpleging, maar die wordt volledig terugbetaald, ook het remgeld.

Hoe die vaccinatieconsultaties in mijn praktijk worden georganiseerd leest u eerstdaags in de rubriek Actueel op deze site.

Links

Laatste update: 6 november 2009


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]