Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Ziekte van Lyme

Wat is de ziekte van Lyme?

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door borrelia-spirocheten, een soort bacteriën. Die ziekte is de meest voorkomende aandoening die door teken wordt overgedragen. In België is er een sterke stijging zichtbaar. Ze vormt een bedreiging voor al wie in het bos wandelt.

Een onbesmette teek is ongevaarlijk, een besmette vrouwtjesteek kan indien ze voldoende lang vastgebeten blijft (meer dan twaalf uur) de mens besmetten met de ziekte van Lyme. Bij 1,1 tot 3,4% van de personen met een tekenbeet treedt de ziekte van Lyme op. De teek brengt het grootste deel van zijn leven door in de natuur: bossen en graslanden. Om zich te kunnen ontwikkelen en voort te planten heeft hij echter bloed nodig. Een teek wacht in grashalmen of lage bosjes op een passerende gastheer, waaraan hij zich in het voorbijgaan vastklampt. Eenmaal op mens of dier kruipt de teek naar een plaats waar de huid het dunst is en bijt zich stevig maar pijnloos vast. Hij verankert zich als het ware in de huid. Warmte en een hoge luchtvochtigheid scheppen een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van teken. Ze komen ook veel voor in de lente en de herfst. De spreiding van de Lyme-ziektegevallen in België in 2005 ziet u hier.

Om besmetting te voorkomen, wordt aangeraden om bij spelen, wandelingen en werk in bossen waar besmette teken voorkomen, en zeker in een bos met lage onderbegroeiing, de huid te beschermen met lange mouwen, lange broekspijpen en gesloten schoenen. Daarnaast is het aangeraden om op de paden te blijven en niet door struiken en planten te kruipen waarop misschien teken zitten te wachten op een gastheer. Belangrijk is ook om na het wandelen of spelen het hele lichaam zorgvuldig te controleren op de aanwezigheid van teken en die zo snel mogelijk te verwijderen met een pincet of twee vingers.

Symptomen van de Lyme ziekte

Er zijn drie ziektestadia maar die worden niet altijd alle drie doorlopen :

 • Huidverkleuring na Lymebesmetting door tekenbeet3 dagen tot 3 maanden na de tekenbeet
  • op de plaats van de beet een rode, ringvormige vlek die geleidelijk groter wordt (erythema migrans of "bull's eye" - stierenoog - genoemd); zie foto
  • griepsymptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, matige koorts
 • enkele weken of maanden na de tekenbeet
  • pijn in armen of benen
  • scheefstaand gezicht door spierverlamming
  • dubbelzien
  • hartritmestoornissen
 • maanden en soms zelfs jaren na de tekenbeet
  • pijn en zwelling in één (dikwijls de knie) of meerdere gewrichten
  • chronische neurologische stoornissen (zelden)
  • laattijdige huidletsels op armen en/of benen

Wat doen bij een tekenbeet?

 • Alle teken zo vlug mogelijk verwijderen. Hoe langer de teek op de huid zit, des te groter het risico op besmetting met de ziekteverwekkende bacterie. Er bestaat geen vaccin.
  • De teek mag van tevoren niet worden bewerkt met alcohol, olie, nagellak of andere middelen. Door het gebruik van deze middelen bestaat de kans dat de teek de inhoud van de speekselklieren en de darm in de huid brengt, waardoor juist een infectie ontstaat.
  • De kop van de teek vastnemen met een pincet dat u in de apotheek of reiszaak kan kopen.
  • De teek in één ruk van de huid trekken, niet eerst zachtjes draaien. De kop van de teek niet onder de huid laten zitten.
  • De wonde en de pincet goed ontsmetten met alcohol 70% of met jodium en de handen wassen.
 • Als u de teek er niet helemaal kan uithalen, raadpleegt u een arts om ook het deel te laten verwijderen dat in de huid achterbleef.
 • Noteer de datum van de beet en de vermoedelijke plaats van besmetting,
 • Hou bovengenoemde symptomen in het oog. Zodra er rode vlekken en/of hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen optreden, raadpleegt u zo snel mogelijk een arts om de diagnose te stellen en eventueel een antibioticabehandeling te laten voorschrijven. Bij hoge koorts en een griepsyndroom is het niet uitgesloten dat het om een andere tekenziekte gaat (anaplasmose ) of om een ziekte die met de tekenbeet niets te maken heeft. In elk geval moet u de huisarts raadplegen.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]