Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Hepatitis B

Hepatitis B is in ons land verantwoordelijk voor ongeveer eenderde van alle virale leverontstekingen.
Onderstaande tekst bevat wetenschappelijk nauwkeurige informatie in seksueel expliciete termen.

Infectie

Het hepatitis B virus komt in bloed, sperma, vaginaal vocht, en voorvocht in voldoende hoeveelheden voor om een infectie te kunnen veroorzaken. Een infectie met hepatitis B tijdens de seks is ongeveer honderd keer gemakkelijker op te lopen dan HIV. Neuken zonder condoom is natuurlijke erg gevaarlijk, maar ook pijpen zonder condoom (met en zonder klaarkomen), beffen, rimmen, gezamenlijk gebruik van toys, en in bijzondere gevallen zelfs zoenen zijn niet zonder risico.
Naast seks zijn infecties mogelijk bij contact met bloed (denk aan tattoes, piercings, gezamenlijk gebruik van tandenborstels, scheermessen of spuiten bijv. voor drugs en anabole steroïden), urine of ontlasting.

Bescherming

De beste bescherming is net als bij hepatitis A de vaccinatie. Gebruik van condooms/beflapje als je neukt of pijpt/beft verminderen het risico, maar bieden geen zékere bescherming. Als je spuiten gebruikt voor drugs of medicijnen neem dan iedere keer een nieuwe steriele set.

Vaccinatie voor iedereen

Hepatitis B vaccinatie van de 'risicogroepen' alleen ('selectieve vaccinatie'), zoals die vroeger in België werd uitgevoerd, volstond niet om de HBV infectie in de bevolking in te dijken. Dit zijn de voornaamste redenen waarom zo'n gerichte hepatitis B vaccinatie onvoldoende succesvol blijkt te zijn:

  • bepaalde risicogroepen zijn moeilijk bereikbaar
  • personen die tot een risicogroep behoren, worden soms te laat gevaccineerd; ze hebben dikwijls al een HBV infectie opgelopen
  • 30% van de aangegeven gevallen hebben blijkbaar geen aanwijsbaar besmettingsrisico
  • de risicogroepenstrategie werd slecht toegepast (bvb. screening van zwangeren, vaccinatie van artsen, vaccinatie van intraveneuze druggebruikers, mensen met wisselende partners, etc)

Daarom werd de vaccinatie in 2001 in België uitgebreid naar alle pasgeborenen en naar alle jongeren van 13 jaar. Voor hen wordt het vaccin nu volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Maar ook wie buiten die leeftijdsgroepen valt heeft er belang bij zich laten vaccineren. Het RIZIV betaalt dit niet terug, maar de individuele ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan op eigen initiatief. Informeer bij uw ziekenfonds naar de tegemoetkoming die ze op dit ogenblik hiervoor voorzien.

Een volledig vaccinatieschema voor hepatitis B bestaat uit drie prikken: de eerste op maand 0, de tweede op maand 1 en de laatste op maand 6. Op maand 8 wordt door een bloedonderzoek nagekeken of u voldoende antistoffen heeft aangemaakt als reactie op de vaccinatie. Als dat zo is, dan bent u levenslang beschermd. Herinenting is niet nodig, behalve bij mensen met HIV.

In tegenstelling tot eerdere berichten in de media wijzen geen van de klinische, epidemiologische en experimentele gegevens op een oorzakelijk verband tussen MS en hepatitis B vaccinatie.

Ben ik geïnfecteerd?

Na de besmetting duurt het meestal één tot zes maanden totdat je klachten krijgt (acute infectie). De klachten zijn dezelfde als bij hepatitis A, maar duren veel langer: drie tot zes maanden. Wel gebeurt het iets vaker dan bij hepatitis A dat je ook een geelzucht krijgt (donkere urine, gele ontlasting, oogwit en huid - zie foto). In ca. de helft van de gevallen zijn de klachten zo zwak en vaag dat ze niet worden erkend als hepatitis. Bij 10 tot 20% van alle infecties geneest de acute infectie niet vanzelf maar wordt chronisch. Mensen met HIV lopen een iets hoger risico op een chronisch verloop. Deze chronische infectie verloopt vaak jarenlang zonder klachten. Ieder jaar genezen ongeveer 5 % van alle mensen met een chronische infectie spontaan (zonder therapie). Maar 10 % van alle chronische infecties gaan vroeger of later over in een chronisch-agressieve leverontsteking. Deze mensen zullen na enkele tientallen jaren evolueren naar leverkanker. Los daarvan overlijdt ongeveer 1% van alle mensen in de acute fase van hepatitis B, dus kort na de infectie.

Behandeling

Als je denkt dat je onlangs een hepatitis B infectie hebt opgelopen, is het zinvol je direct passief te laten beschermen met zogenaamde 'specifieke immunoglobulinen' die moeten worden ingespoten binnen de eerste uren of dagen. Zo kan het risico op een chronische (aanslepende) infectie worden verminderd. Tezelfdertijd kan het HBV vaccin op een andere plaats worden toegediend.

De acute infectie wordt niet behandeld. Hier zijn net als bij hepatitis A rust en niet te vette voeding voldoende.

Een HBV drager ('chronische infectie') kan met interferon of antivirale medicijnen worden behandeld. Maar deze behandelingen zijn lang niet altijd succesvol en kunnen zware bijwerkingen hebben. Een behandeling van een dubbelinfectie met HIV en chronische hepatitis is bijzonder lastig.

Besmettelijk voor anderen

Je bent besmettelijk voor anderen vanaf zes weken vóór de eerste klachten tot de volledige genezing (van de acute of chronische infectie). Hoe besmettelijk je bent is afhankelijk van de hoeveelheid virus in je bloed, dus zeker bij een chronische infectie is het zinvol dit af en toe te laten controleren. Het wordt aanbevolen dat mensen waarmee je seks hebt of samenwoont zich laten vaccineren. Dit is natuurlijk erg lastig als je (ook) van anonieme seks houdt of je misschien zo veel virus in je bloed hebt dat zelfs zoenen een infectierisico vormt. Uiteindelijk is alleen maar veiligheid te bereiken door de hele bevolking al als kind te vaccineren.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]