Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Onbehandelbare gonorroe verspreidt zich wereldwijd

Gonorroebacteriën die resistent zijn aan alle beschikbare antibiotica hebben zich verspreid over verschillende landen ter wereld, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in juni 2012. Daardoor zouden miljoenen patiënten niet meer behandeld kunnen worden, tenzij artsen de gevallen tijdiger vaststellen en beter behandelen. Er is daarom nood aan nieuwe geneesmiddelen, aan specifieke voorlichting voor artsen en aan seksuele voorlichting voor de brede bevolking, ook voor jongeren.

Steeds meer gonorroe

Na chlamydia is gonorroe (‘druiper’) de seksuele aandoening die het vaakst wordt overgedragen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raken jaarlijks 88 miljoen mensen wereldwijd besmet met gonorroe. In de Verenigde Staten alleen al wordt het aantal gevallen geschat op ongeveer 700.000 per jaar volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In Vlaanderen steeg het aantal geregistreerde gevallen van gonorroe van 295 in 2005 tot 910 in 2011, meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Multiresistente gono

De WHO zegt dat landen waaronder Japan, China, Australië, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Groot-Brittannië, gonorroegevallen rapporteren die resistent zijn tegen cefalosporines – normaal de laatste medicamenteuze optie hiervoor. Volgens de WHO tonen de beschikbare gegevens alleen het topje van de ijsberg en is het nog niet duidelijk in welke mate en hoe algemeen de geneesmiddelenresistentie bij gonorroe zich heeft verspreid. Dat komt doordat veel landen niet over betrouwbare gegevens beschikken.

De opkomst van multiresistente stammen van gonorroe is het gevolg van een ongebreideld en incorrect gebruik van antibiotica. Een bijkomend probleem met gonorroe is dat het de neiging vertoont om zijn genetische resistentie tegen vroegere antibiotica te behouden, ook nadat het gebruik ervan werd stopgezet. Bij besmetting van keel of anus kan de gonoroebacterie bovendien genetisch materiaal uitwisselen met andere ziektekiemen die daar eventueel aanwezig zijn en op die manier zijn resistentie doorgeven.

Onbehandelde gonorroe kan leiden tot een ontsteking van de buikholte bij de vrouw (PID of pelvic inflammatory disease), buitenbaarmoederlijke zwangerschap, abortus tijdens de eerste drie maanden, overlijden van de moeder, ernstige ooginfecties bij de baby en onvruchtbaarheid van de vrouw.

Mensen die besmet zijn met gono lopen ook meer kans om andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) op te doen. Ze geven ook gemakkelijker hun andere soa door. Met name hiv wordt dan vijf keer vaker doorgegeven.

Gonorroe te lijf gaan

Om te beginnen moet het juiste antibioticum worden gebruikt. Uit een bevraging bij artsen door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat ook bij ons gonorroe niet altijd correct wordt behandeld. Artsen moeten dus beter worden voorgelicht.

Vroegtijdige opsporing en onmiddellijke behandeling zijn essentieel om gono en alle andere soa onder controle te krijgen. Wie wisselende partners heeft kan zich daarom beter om de zes maanden laten testen. Ook de bevolking moet dus beter worden voorgelicht.

Multiresistente gonorroe te lijf gaan

Om multiresistente gonostammen te lijf te gaan moeten ze in kaart worden gebracht ('surveillance'), zodat we een beter idee krijgen over de plaats en de omvang van het probleem.

Verder is er onderzoek nodig naar nieuwe doeltreffende geneesmiddelen.

Experts zeggen ook dat de ontwikkeling van nog grotere resistentie kan afgeblokt worden door gonorroe te behandelen met een combinatie van twee of meer types antibiotica tegelijk, zoals dat nu gebeurt bij de behandeling van tuberculose. Die 'gono-combinatiebehandeling' wordt onderzocht maar behoort nog niet tot de dagelijkse praktijk.

Tenslotte kan gonorroe - ook multiresistente - eenvoudig worden voorkomen door een condoom te gebruiken. Daarom is een correcte seksuele voorlichting van het grootste belang. Maar die moet dan wel tijdig starten. Uit een onderzoek van Sensoa en de Universiteit Gent - gepubliceerd in juni 2012 - blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop Vlaamse jongeren voor het eerst seks hebben ligt tussen 16 en 17 jaar. Ongeveer 20 procent heeft de eerste seksuele betrekking op zijn/haar veertiende of jonger. De bevraagde jongeren klaagden erover dat de seksuele voorlichting te laat kwam.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens uw raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]