Patrick Sweetlove, huisarts
home raadpleging infomail actueel medische info hyperlinks

Eikenprocessierupsen

Hoe herkent u de eikenprocessierups ?

Sinds enkele jaren worden we tijdens de zomermaanden geplaagd door eikenprocessierupsen. Kaal gevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen of omwonenden zijn de meest bekende gevolgen. Geen paniek als er rupsen in uw omgeving zitten. Een voorzichtige aanpak kan veel hinder voorkomen.

Processierupsen verraden hun aanwezigheid door hun sociaal gedrag. Ze eten steeds ’s nachts in groep en vervellen in gemeenschappelijke spinsels. De processierupsen danken hun naam aan de gewoonte om "in processie" vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar het gebladerte te trekken. De processierupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en hebben lange haren. In mei komen ze te voorschijn, bij het uitlopen van de eikenbladeren Ze worden volwassen in juni. Vaak worden ze pas opgemerkt als ze de bomen gedeeltelijk kaal hebben gevreten. Eikenbomen (vooral inlandse, soms ook Amerikaanse) genieten hun voorkeur. Bij gebrek aan voedsel nemen ze ook genoegen met de bladeren van andere boomsoorten.

De rups verdwijnt met de verpopping. Vanaf dit ogenblik is het gevaar geweken. De volwassen nachtvlinder is onopvallend grijs. Hij verschijnt vanaf eind juli en kan tot eind augustus voorkomen.

Processierups: hinderkalender

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Toch ondervinden gezonde bomen weinig hinder van een eenmalige vraat. Meestal krijgen de eikenbomen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren omdat de rupsen de knoppen niet eten. Bij aanraking van de processierups kan hevige jeukhinder ontstaan. De lange haren, die de rupsen bij verstoring loslaten, kunnen bovendien in het lichaam tot ernstige ontstekingen of astmatische reacties leiden. Ze bevatten immers mierenzuur en zijn voorzien van een weerhaakje.

Huidproblemen

De netelharen dringen in de opperhuid met mogelijk een ernstige ontsteking tot gevolg. Binnen acht uur na het contact met de haren verschijnt huiduitslag die met hevige jeuk gepaard gaat. De uitslag verdwijnt vanzelf binnen twee weken. Problemen door de netelharen van de processierups kunnen optreden zonder dat er rechtstreeks contact met de rupsen geweest is. De haartjes kunnen meegevoerd worden door de wind en zo ook in kleding terechtkomen. Ze kunnen verwijderd worden door de huid en de kleren grondig te spoelen.

Oogproblemen

Als de haartjes in aanraking komen met het oogwit, kunnen ze een acute ontsteking veroorzaken. Overvloedig spoelen van het oog met lopend kraantjeswater is aanbevolen. Als de haartjes dieper in het oog binnendringen kunnen ze een chronische oogontsteking met een soort knobbelvorming teweegbrengen. Omdat er dan al maanden verstreken kunnen zijn, wordt het verband niet meer gelegd. Enkel met een operatieve ingreep kunnen de haartjes dan nog verwijderd worden.

Problemen van de bovenste luchtwegen

Bij inademing kunnen slikstoornissen, ontsteking van de neusslijmvliezen en ademhalingsstoornissen optreden. Raadpleeg in geval van twijfel uw huisarts.

Wat doen bij overlast van eikenprocessierupsen?

•  Voorkom elk rechtstreeks contact met de rupsen en maak ook uw kinderen hierop attent. Draag kledij die hals, armen en benen bedekt en ga niet op de grond zitten.

•  Waarschuw het gemeentebestuur of de brandweer. Zij zullen passende maatregelen treffen of de verantwoordelijke diensten op de hoogte brengen. Het is mogelijk dat een gemeentelijk reglement beschrijft hoe, waar en wanneer de rupsen bestreden moeten worden. De rupsen in ieder geval niet zelf wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen dan via de lucht verspreid geraken.

•  De brandharen behouden meer dan vijf jaar hun schadelijke werking. Daarom wordt aangeraden om de oude nesten te laten verwijderen. Doe ook dit niet zelf.

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap e.a.

Links

Provincie Antwerpen

Wat doen bij vaststelling van eikenprocessierupsen in de stad Antwerpen: klik hier.

laatste update: 27 juni 2019


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]