Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Depressie

Wat is het?

Iedereen is wel eens neerslachtig of gedeprimeerd. Als het gevoel van somberheid echter langer dan twee weken aanhoudt en niets die somberheid en lusteloosheid lijkt te kunnen opheffen, spreken we van een depressie.

Naast somberheid en het niet meer kunnen genieten van plezierige dingen, wordt een depressie vaak vergezeld van andere klachten, zoals slaapproblemen, vermoeidheid, verminderde of juist vermeerderde eetlust, angst, concentratieproblemen en een slecht zelfbeeld of schuldgevoel dat soms uitloopt op de gedachte "was ik maar dood". Depressieve mensen kunnen erg prikkelbaar zijn, maar ze kunnen ook juist teruggetrokken zijn, traag en tot weinig in staat.

Wie krijgt het?

Een depressie kan op alle leeftijden voorkomen. Bij kinderen en jongeren kan een depressie zich uiten als gedrags- en leerproblemen, bij ouderen kunnen geheugenproblemen op de voorgrond staan en wordt een depressie gauw verward met dementie.

Waardoor komt het?

In de meeste gevallen is het niet mogelijk één oorzaak aan te geven van een depressie. Bijna altijd gaat het om een combinatie van psychische, biologische en sociale factoren. Vaak treedt een depressie op als reactie op een nare ervaring of een verdrietige gebeurtenis. Zonder behandeling kan een depressie na enkele weken weer overgaan, maar soms ook vele maanden of zelfs jaren voortduren.

Wat kan u zelf doen?

Er is een aantal dingen die u zelf kan doen om te herstellen van een depressie of om te voorkomen dat de klachten erger worden.
Probeer uit te zoeken of uw depressie een reactie is op een gebeurtenis of probleem:

  • Blijf er niet alleen mee zitten. Neem iemand in vertrouwen en praat erover. Uw partner of een goede vriend(in), een collega waar u vertrouwelijk mee omgaat, een leraar waar je je goed bij voelt.
  • Ga op een normale tijd naar bed en sta op een normale tijd op;
  • Neem voldoende lichaamsbeweging en zoek afleiding in ontspannende activiteiten;
  • Zoek geen troost in alcohol of andere drugs;
  • Stel beslissingen uit die vergaande gevolgen hebben, zoals verhuizen of scheiden.

En als het niet beter wordt?

  • Komt u er niet uit, spreek dan uw huisarts aan. Hij kan u zelf een begeleiding aanbieden of doorverwijzen naar een therapeut. Soms zullen ondersteunende medicijnen � antidepressiva - nodig zijn. Een depressie is in de meeste gevallen goed te behandelen door een combinatie van medicijnen en gespreks- of psychotherapie.
  • Andere vormen van behandeling zijn: looptherapie, lichttherapie (speciaal bij winterdepressies), lichaamsgerichte therapie en creatieve therapie.
  • Als u heel erg veel last hebt kan de huisarts u voorstellen om u tijdelijk te laten opnemen om tot rust te komen en intensief begeleid te worden.

Links


Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens uw raadpleging!

Dr. Patrick Sweetlove,
Osystraat 41, 2060 Antwerpen
Raadpleging enkel na afspraak op: 03 / 225 24 25.


Terug naar Medische informatie
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]