Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Bijwerkingen van antisigaret-pil Zyban
2002-08-04

Zyban, de zogenaamde antisigaret-pil "bupropion", is sedert september 2000 in België beschikbaar als hulpmiddel bij rookstop. In de loop van 2001 ontstond ongerustheid over de veiligheid van Zyban naar aanleiding van meldingen van ernstige bijwerkingen. Vele van deze meldingen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk.

De "Medicines Control Agency", het geneesmiddelenbewakingscentrum in het Verenigd Koninkrijk, ontving tot op op 8 april 2002 58 rapporten van vermoede ongewenste effecten met fatale afloop. Het ging daarbij vooral om hartinfarct en beroerte. Hoewel een oorzakelijk verband met Zyban niet kan worden uitgesloten, kan het overlijden in de meeste gevallen mogelijk worden verklaard door een aandoening die al vooraf bestond (b.v. hart- en bloedvatenziekte).
Het geneesmiddelenbewakingscentrum in het Verenigd Koninkrijk ontving ook meerdere rapporten van stuipen waarvoor een verband met Zyban wordt vermoed. Ongeveer de helft van die patiënten had al eerder stuipen gehad of had al een verhoogd risico op stuipen. Ook het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving dergelijke meldingen.

Zyban mag daarom niet worden gebruikt als er een verhoogd risico op stuipen bestaat. Dat is het geval bij:

  • epilepsie
  • boulemie (vraatzucht) of anorexie (hongeren)
  • aanwezigheid van een hersentumor
  • bruuske ontwenning van alcohol
  • bruuske ontwenning van kalmeermiddelen (benzodiazepines)

De dosis Zyban mag niet meer dan 150 mg per dag bedragen bij:

  • behandeling met antidepressiva, neuroleptica, theofylline, tramadol, antibiotica van de chinolonen-groep
  • alcoholisme

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]