Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Wat houdt het zorgplan van Obama in?
2010-03-28

Barack Obama tekent zorgplanHet Huis van Afgevaardigden in de VS heeft op 22 maart 2010 het zorgplan van de Amerikaanse president Barack Obama goedgekeurd. Maar wat zal er precies veranderen en hoe wordt de hervorming gefinancierd?

Voor ons zijn ziekteverzekering en ziekenfondsen de normaalste zaak ter wereld. Maar tot voor kort was dat helemaal niet zo in de Verenigde Staten. De afgelopen honderd jaar hebben zeven presidenten, zowel Republikeinen als Democraten, vergeefs geprobeerd het recht op een zorgverzekering vast te leggen. De eerste om er zich aan te wagen was Theodore Roosevelt in 1912. De laatste poging voor die van Obama kwam van Bill Clinton in 1993. Nu is Obama’s zorgplan definitief goedgekeurd.

Wat wordt er veranderd?

  1. Als de hervorming is doorgevoerd, zal 95 procent in plaats van 83 procent van de Amerikanen verzekerd zijn. In totaal zullen 32 miljoenen Amerikanen een ziekteverzekering krijgen die ze nu niet hebben.
  2. De basisverzekering wordt verplicht voor de meeste Amerikanen. Als ze geen verzekering namen dan zullen ze vanaf 2014 een boete moeten betalen. Die kan oplopen tot 750 dollar. Door de 'lage' boete verwachten sceptici dat nog steeds vijf procent van de bevolking geen polis zal kopen.
  3. Ondernemingen moeten hun werknemers niet direct verzekeren. Maar indien een onderneming meer dan vijftig werknemers telt dan moet ze naar de kassa gaan als werknemers staatstegemoetkomingen voor hun verzekering krijgen.
  4. Verzekeringsmaatschappijen mogen Amerikanen met bestaande ziektes niet meer weigeren. Daarnaast mogen ze geen toeslagen meer eisen op basis van geslacht of gezondheidstoestand. Als ze dat wel doen, moeten ook zij een boete betalen. Als ze een klant een verzekering weigeren dan moeten ze honderd dollar per dag betalen.
    Het lijkt veel maar sceptici zeggen dat verzekeraars bij dure medische ingrepen bewust zullen kiezen voor de boete in plaats van de patiënt een verzekering te gunnen.
  5. De voorzieningen voor ouderen, Medicair, en voor mensen met een minimuminkomen, Medicaid, worden uitgebreid. In de jaren '60 werden ze ingevoerd waardoor die groepen bijna gratis gezondheidszorg kregen.

Wat haalde de hervorming niet?

  1. De staten zullen geen aparte ziektekassen oprichten maar vanaf 2014 zullen ze wel 'gezondheidsbeurzen' oprichten. Daar zullen de inwoners van een staat polissen kunnen vergelijken of kopen.
  2. Voor abortus komt er geen federale terugbetaling. De Democratische partijleiding en tegenstanders van abortus kwamen op het laatste moment tot dat akkoord. Uitzonderingen worden wel gemaakt bij verkrachting, incest of als het leven van de vrouw in gevaar is.
  3. De zogenaamde 'public option' is gesneuveld waardoor ziektekostenverzekeraars er geen overheidsbedrijf bij krijgt als concurrent. De verzekeraars behouden dus hun machtspositie en krijgen er miljoenen klanten bij dankzij de hervorming.

Hoe wordt de hervorming gefinancierd?

Obama haalt het geld voor het hoge prijskaartje van 940 miljard dollar uit twee bronnen. Eerst en vooral komen er nieuwe belastingen. De belastingsverlagingen voor de allerhoogste inkomens, een realisatie van de vorige president George W. Bush, zal worden ingetrokken en er komen nieuwe belastingen op luxueuze ziekteverzekeringen.

Daarnaast zal er bezuinigd worden op Medicair en Medicaid. Volgens Obama rekenen artsen vaak te hoge tarieven voor hun hulp bij die twee voorzieningen. Via de bezuinigingen wil hij ook de fraude terugdraaien.

Dankzij een boekhoudkundige truc van Obama zal het zorgplan meer geld bezuinigen. Want de bovenstaande bezuinigingen worden meteen van kracht terwijl de invoering van de kern van de zorgplannen ten vroegste vanaf 2012 wordt gerealiseerd. Pas tegen 2014 zal de hele hervorming doorgevoerd zijn. Zo zal Obama de komende jaren meer geld ophalen dan uitgeven.

Zo zal het zorgplan het Amerikaanse begrotingstekort in tien jaar met 138 miljard dollar terugschroeven. Dat berekende de onafhankelijke rekenkamer van het Congres. Nu bedraagt dat tekort ongeveer 1.560 miljard dollar. Het Amerikaanse zorgstelsel is het duurste ter wereld. Vorig jaar kostte het de overheid nog 2.500 miljard dollar.


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]