Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Betere toegang tot gezondheidszorg vanaf 2013
2012-06-17

arts met stethoscoop De ministerraad keurde op 15 juni 2012 maatregelen goed die de factuur van een opname in het ziekenhuis zullen verlagen voor chronisch zieken en voor mensen met een laag inkomen. Vanaf 1 januari 2013 kunnen ziekenhuizen geen ereloonsupplementen meer aanrekenen voor tweepersoonskamers of voor gemeenschappelijke kamers. Er komt dan ook een statuut voor chronisch zieken, waardoor zij automatisch bepaalde rechten krijgen. Ook zullen chronisch zieken van het derdebetalersysteem kunnen genieten.

Niet-geconventioneerde artsen en ereloontoeslagen

De artsenorganisaties en de ziekenfondsen sluiten - meestal voor een periode van twee jaar - een akkoord over de tarieven van de erelonen die de dokters aan hun patiënten mogen aanrekenen. Een geconventioneerde geneesheer verbindt er zich toe dat akkoord na te leven. Hij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen. Een niet-geconventioneerde geneesheer mag dat wel. Wat hij meer aanrekent wordt een ereloontoeslag of supplement genoemd.

Uit onderzoek bij 129 algemene ziekenhuizen en 67 psychiatrische ziekenhuizen blijkt dat niet-geconventioneerde artsen nu in 12 instellingen toeslagen aanrekenen in een gemeenschappelijke kamer. In 20 instellingen gebeurt dat in tweepersoonskamers. Die supplementen kunnen volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Onkelinx oplopen tot vier maal het tarief van de ziekteverzekering (‘Riziv’). Dat beperkt de toegang tot de gezondheidszorg omdat sommige patiënten dit niet kunnen betalen. Vanaf 2013 zal geen enkele arts nog ereloontoeslagen mogen aanrekenen voor een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer, ook niet voor dagopnames.

Statuut chronisch zieken

Er zal ook een wet worden gemaakt om een nieuw statuut van chronisch zieke in het leven te roepen. Het Riziv onderzoekt welke patiënten zo’n statuut mogen krijgen. Waarschijnlijk zullen dat er zo’n 750.000 zijn.

Chronisch zieken zullen van het derdebetalersysteem kunnen genieten. Dat betekent dat ze niet langer zelf hun medische kosten zullen moeten voorschieten. Bij een doktersbezoek zullen ze alleen nog hun persoonlijk aandeel moeten betalen, het zogenaamde remgeld. Dat is het bedrag dat het ziekenfonds niet terugbetaalt. Het getuigschrift voor verstrekte hulp (‘briefje voor het ziekenfonds’) wordt dan door de dokter naar het ziekenfonds gestuurd. Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks de dokter uit.

Het Riziv gaat na welke andere rechten nog uit het statuut zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van pijnstillers.

Bron: Belga

Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]