Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Zelfmoordlijn: 30% meer bellers in 6 maanden
2004-09-12

Het aantal oproepen bij de Zelfmoordlijn is de jongste zes maanden met 30 procent gestegen. Opvallend is dat het aandeel van de mensen die bellen omdat iemand in hun omgeving suïcidaal is, ook toeneemt. Een goed teken, zegt een medewerker: "Dat kan erop wijzen dat meer mensen signalen van zelfdodingsgedrag ernstig nemen."

Al 24 jaar lang runt het Centrum ter Preventie van Zelfmoord de Zelfmoordlijn, een telefonische hulplijn voor mensen die met zelfmoordgedachten zitten. Ook nabestaanden en personen die op één of andere manier met zelfdoding worden geconfronteerd, kunnen terecht op het noodnummer 02 / 649.95.55. Deze lijn wordt 24 op 24 u, 7 dagen op 7 bemand door vrijwilligers. Dat betekent dat de lijn ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend open is.

Het centrum hoopt de jongeren directer te kunnen bereiken door een on-linehulpverlening uit te bouwen. Dat moet een soort chatbox worden - maar dan extra beveiligd - waarin internetgebruikers met de Zelfmoordlijn in contact kunnen komen. Dat project zou in 2005 van start gaan.

Statistieken

Jaarlijks maakt wereldwijd een miljoen mensen een eind aan hun leven. Dat is meer dan er sterven door moord of oorlog, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vooral het aantal jongeren dat de hand aan zichzelf slaat, is de jongste jaren alarmerend gestegen.

De meest recente cijfers voor België dateren van 1997. Er hebben zich toen zeven landgenoten per dag van het leven beroofd.

Voor Vlaanderen zijn cijfers bekend van 2002. Toen hebben zowat 1.100 Vlamingen zelfdoding gepleegd, of 3 per dag. Dat was een beetje minder dan het jaar voordien. 2001 was samen met 1994 een uitzonderlijk "piekjaar", zegt Alexandre Reynders, onderzoeksmedewerker van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord. De toename van het aantal oproepen komt volgens haar vooral door de grotere naambekendheid van die Zelfmoordlijn. "Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen weer zou stijgen."

Bijna drie op de vier bellers zijn tussen 30 en 40 jaar oud. Jongeren bellen niet zo vaak, maar ze zijn wel vaker het onderwerp van anonieme telefoongesprekken. Wanneer iemand belt omdat een persoon in zijn omgeving suïcidaal is, gaat het in een kwart van de gevallen om een minderjarige, vaak het eigen kind van de beller.

Spreek erover met je huisarts

Anoniem bellen over zelfmoord heeft het voordeel van een erg lage drempel. Telefoneren kost minder moeite dan een face-to-face gesprek met een hulpverlener. Het kan een eerste stap zijn om er met zijn huisarts over te spreken. Omdat die zijn patiënt beter kent dan een willekeurige telefoonvrijwilliger kan zijn steun en hulp veel accurater zijn. Het is belangrijk te weten dat ook huisartsen gebonden zijn door beroepsgeheim.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]