Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Levensverzekering voor mensen met HIV
2005-03-13

In Nederland kunnen mensen met HIV, het virus dat aids veroorzaakt, voortaan onder strikte voorwaarden een levensverzekering afsluiten. De verzekeringsoplossing is internationaal gezien een doorbraak voor HIV-patiënten. Ook in België is zo'n verzekering in de maak.

Behandeling tegen HIV verhoogt overlevingskansen

HIV PositiefTot 2005 bleek een levensverzekering voor mensen met HIV onmogelijk, omdat geen concrete prognose kon worden gegeven over de overlevingskansen. Recente cijfers van de Nederlandse Stichting HIV Monitoring wijzen echter uit dat HIV-patiënten die een zogenaamde HAART-behandeling (Hoog Actieve AntiRetrovirale Therapie) ondergaan een aanzienlijk hogere levensverwachting hebben. HAART remt het aantal virussen in het bloed en gaat de afbraak van de zogenaamde CD4-cellen tegen, die onderdeel zijn van ons afweersysteem.

Verzekering

Op basis van deze nieuwe cijfers heeft de Werkgroep Aids van de Nederlandse beroepsvereniging Verbond van Verzekeraars de afgelopen maanden in nauw overleg met de HIV Vereniging Nederland en die Stichting HIV Monitoring gezocht naar een verzekeringsoplossing. In het eindrapport van 9 maart 2005 besloot de werkgroep dat een levensverzekering mogelijk is voor mensen die een succesvolle HAART-behandeling hebben ondergaan, de therapie trouw volgen, geen andere medische complicaties ondervinden en geen intraveneuze drugs hebben gebruikt. Een behandeling is succesvol als het aantal CD4-cellen (weerstandscellen) na 24 weken therapie hoger dan 200 per microliter is. Het aantal virussen in het bloed, de zgn. virale lading, mag bovendien niet meer dan 100.000 per milliliter zijn.

Voorwaarden

Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars heeft zijn leden geadviseerd de bevindingen van het rapport mee te nemen in het huidige acceptatiebeleid. 'Hoe en onder welke voorwaarden mensen met HIV kunnen worden verzekerd, is uiteraard aan de verzekeraars', aldus de Nederlandse beroepsvereniging. 'Bij acceptatie zal ook worden gekeken naar de verdere gezondheid, zoals gebruikelijk is bij acceptatie.'

Als verzekeraars beslissen mensen met HIV een verzekering aan te bieden, zal dat volgens deze organisatie waarschijnlijk tegen een wat hogere premie zijn. 'De levenskansen worden door de HAART-behandeling weliswaar verhoogd, maar de sterftekansen liggen nog altijd drie tot vier keer hoger dan normaal. En juist die sterftekansen bepalen de hoogte van de premie. De premie op basis van de huidige cijfers moet echter wel goed op te brengen zijn – in tegenstelling tot verzekeringen die bijvoorbeeld in Frankrijk en Engeland worden aangeboden', aldus de beroepsvereniging.

Ook in de doorlooptijd van de verzekering kunnen verzekeraars restricties stellen, omdat de cijfers van de HAART-behandeling niet verder reiken dan zes jaar en de langetermijneffecten (nog) niet bekend zijn. Op dit moment volgen in Nederland ongeveer 7.000 mensen met HIV een HAART-behandeling. Een deel daarvan (afhankelijk van het aanslaan van de behandeling) zal aanspraak kunnen maken op een verzekering.

Kanttekeningen bij het advies

Mensen met HIV, die op advies van hun arts nog niet hoeven te starten met behandeling omdat hun immuunsysteem goed functioneert, hebben een nog betere prognose, maar vallen nu niet onder dit advies. De reden daarvoor is dat voor deze groep nog geen sterftecijfers beschikbaar zijn. Het Verbond van Verzekeraars stelt wel in haar rapport dat de geneeskundig adviseur vermoedelijk zonder bezwaar een gunstig acceptatie advies kan afgeven voor deze groep. De HIV Vereniging Nederland en het Nederlandse Aids Fonds vinden dat verzekeraars een stap verder moeten gaan. Zij stellen dat geneeskundig adviseurs voor deze groep van mensen met HIV altijd een gunstig acceptatieadvies voor een levensverzekering kunnen afgeven.

En in België?

Ook HIV-geïnfecteerde Belgen kunnen binnen afzienbare tijd een betaalbare levensverzekering afsluiten. Dat liet de beroepsvereniging Assuralia op 10 maart 2005 weten. Door de medische vooruitgang kan HIV - mits een intensieve behandeling - beschouwd worden als een chronische ziekte waarvan het sterfterisico te vergelijken is met bijvoorbeeld diabetes, menen deze verzekeraars.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]