Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Nieuwe regeling voor terugbetaling van cholesterolverlagende medicijnen
2004-01-02

Hart- en vaatziekten zijn in ons land verantwoordelijk voor zeer veel sterfgevallen. Lang beschouwde men een te hoog gehalte aan cholesterol als dé belangrijke risicofactor. Sinds de jaren negentig worden 'hypolipidemiërende' geneesmiddelen, beter bekend als cholesterol- of vetverlagers, gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te behandelen.

Om een verantwoord gebruik van deze dure geneesmiddelen te stimuleren, werd hun terugbetaling onderworpen aan het voorafgaande akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Zo moest de patiënt bijvoorbeeld aantonen dat een aangepast dieet geen resultaten had opgeleverd. Als criterium voor terugbetaling werd uitsluitend rekening gehouden met het cholesterolgehalte.

Nieuwe inzichten

Intussen hebben internationale wetenschappelijke studies aangetoond dat het cholesterolgehalte weliswaar een belangrijke risicofactor blijft, maar moet worden bekeken samen met andere elementen zoals leeftijd, erfelijke belasting, cardio-vasculaire voorgeschiedenis, diabetes, roken of verhoogde bloeddruk. De bestaande terugbetalingsvoorwaarden moesten dus worden aangepast om patiënten die het volgens de huidige stand van de wetenschap echt nodig hebben, toegang tot de cholesterolverlagers te geven.

Tot nu toe werd nochtans ook een aantal personen met cholesterolverlagers behandeld, die volgens de huidige wetenschappelijke inzichten beter vooral aandacht zouden geven aan andere risicofactoren zoals een verhoogde bloeddruk. Een concensusconferentie (met experts op het vlak van geneesmiddelen) had een tijd geleden al aanbevolen om de terugbetalingscriteria te herzien. De minister van Sociale Zaken heeft dit advies gevolgd.

Nieuwe voorwaarden

Sinds 1 december 2003 is de terugbetaling van vetverlagers mogelijk in drie situaties:

  • voor patiënten die nog geen hart- of vaataccident hadden maar wel het risico lopen;
  • voor patiënten die al een hart- of vaataccident hadden;
  • voor patiënten met een familiale aanleg voor te hoge cholesterol.

Als criterium voor terugbetaling baseert men zich dus niet meer uitsluitend op het cholesterolgehalte maar houdt men ook rekening met vijf andere risicofactoren: leeftijd, geslacht, familiale voorgeschiedenis, diabetes, roken.

Voor terugbetaling van vetverlagers (specialiteiten en generieken) blijft het voorafgaande akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds nodig.

Links op deze site

(nieuwsbron: CM )


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]