Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Syfilis neemt verder toe in 2002

Vorig jaar werden we opgeschrikt door een nieuwe epidemie van syfilis in en rond alle grootsteden van West Europa. Vooral prostituees en homoseksuele mannen bleken daarbij getroffen. Ondertussen is het merkwaardig stil rond syfilis gebleven. Ten onrechte, zo blijkt uit de cijfers die ik opvroeg bij de Gezondheidsinspectie van de provincie Antwerpen. Het aantal nieuwe syfilisgevallen blijft hoog tegenover de periode voor 2001. Ook de andere soa zoals gonorroe, Chlamydia infecties en hepatitis B en C stijgen de laatste jaren.

Hoe gebeurt de registratie?

Bij het registreren worden, naast gegevens over antistoffen in het bloed, ook de volgende patiëntengegevens genoteerd: geslacht, woonplaats, geboortedatum en seksuele geaardheid. De registratie is dus volstrekt anoniem. Deze bijkomende gegevens zijn nodig om dubbelmeldingen te voorkomen. De actieve dataverzameling beperkte zich tot de agglomeratie Antwerpen (444.986 inwoners).

Cijfers

  • In 2001 registreerde de Gezondheidsinspectie van Antwerpen 91 nieuwe syfilismeldingen. Ter vergelijking, in 1999 werden 9 syfilisgevallen geregistreerd en in 2000 slechts 8. De groep bestaande uit 67 mannen (74%) en 24 vrouwen (26%) had een gemiddelde leeftijd van 47,7 jaar (19-90). De grootste groep patiënten (22%) behoorde tot de leeftijdscategorie van 35-39 jaar. Van 26 mannen was de seksuele geaardheid bekend: 3 waren biseksueel, 3 waren hetero- en 20 homoseksueel. Ook in andere Belgische steden (Brussel, Gent, Luik) en ook elders in Europa (Oslo, Manchester, Amsterdam) werd recent een toename beschreven van syfilis.
  • In de eerste helft van 2002 registreerde de Gezondheidsinspectie van Antwerpen 35 nieuwe syfilismeldingen. De groep bestond uit 32 (91,4%) mannen en 3 (8,6%) vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 40,7 jaar (25-65). De grootste groep patiënten (23%) behoorde tot de leeftijdscategorie van 40-44 jaar. Negenenveertig percent (17) van de patiënten is afkomstig uit de stad Antwerpen en 91% (32) uit arrondissement Antwerpen. Van 20 mannen was de seksuele geaardheid bekend: 2 waren biseksueel en 18 homoseksueel, de 3 vrouwen waren heteroseksueel.
  • Het aantal nieuwe syfilisgevallen blijft hoog tegenover de periode voor 2001 (zie grafiek). In juli, augustus, geregistreerd september en oktober 2002 zijn er respectievelijk 8, 2, 15 en 9 nieuwe syfilisgevallen geregistreerd.


(Grafiek: Syfilis in de provincie Antwerpen, 2000-2002, aantal per maand)

Link

Lees meer over syfilis op deze site op http://www.sweetlove.be/br_syfilis.html


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]