Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Eerste patiënt behandeld met embryonale stamcellen
2010-10-18

embryonale stamcellen onder de microscoopIn Atlanta, in de Verenigde Staten, is voor het eerst een patiënt behandeld met stamcellen uit menselijke embryo's. Stamceltherapie zou op termijn een doorbraak in de geneeskunde kunnen betekenen.

De behandeling is de eerste in een reeks van tien. Het gaat om een eerste testfase waarin vooral gekeken wordt of stamceltherapie in de praktijk veilig is en of de patiënten die goed kunnen verdragen. In die fase worden patiënten behandeld die maximaal twee weken daarvoor een beschadiging van een orgaan hebben opgelopen. In dit geval gaat het om een man met beschadigde ruggewervels.

Multifunctionele cellen

Embryonale stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot om het even welke andere menselijke cel. Dat biedt het voordeel dat ze beschadigde cellen in organen kunnen vervangen en op die manier sommige functies opnieuw op gang kunnen brengen. Er zijn wetenschappers die verwachten dat dergelijk onderzoek op termijn kan leiden tot succesvolle behandeling van ernstige ziekten als alzheimer en kanker.

Verschillende soorten stamcellen

Stamcellen kunnen uit een embryo gewonnen worden, de zogenaamde embryonale stamcellen.

Maar inmiddels hebben wetenschappers ontdekt dat veel organen (waarschijnlijk alle) zelf ook stamcellen bevatten. Deze stamcellen kunnen alleen nog uitgroeien tot de verschillende cellen uit het orgaan waar ze gevonden zijn: we noemen ze volwassen stamcellen. Een bekende groep van deze volwassen stamcellen zijn de stamcellen uit het beenmerg die nog tot elke bloedcel kunnen uitgroeien.

De derde groep volwassen stamcellen wordt gewonnen uit de navelstreng.

Kritiek

Het stamcelonderzoek is niet onomstreden. Vooral uit religieuze hoek is er kritiek op het gebruik van cellen van menselijke embryo's. Daarom was onderzoek van menselijke embryo's onder voormalig president George W. Bush erg beperkt in de VS, maar onder invloed van de huidige president Barack Obama heeft dat sinds maart 2009 opnieuw meer armslag gekregen.

Eind augustus 2010 had een rechter geoordeeld dat het stamcelonderzoek met overheidsgeld moest worden stopgezet omdat het in strijd zou zijn met de Amerikaanse wet. Maar begin september 2010 heeft het federale hof van beroep in Washington dat verbod weer tijdelijk opgeschort.

De katholieke kerk van haar kant is tegen onderzoek met embryonale stamcellen omdat het embryo daarbij verloren gaat. Ze is wel een voorstander van onderzoek met volwassen stamcellen.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]