Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Wegenwerken aan de ring rond Antwerpen
2004-02-29

In 2004 starten belangrijke werken voor het herstel van de R1 Ring Antwerpen. Het versleten wegdek zal vernieuwd worden gedurende twee periodes van telkens 5 maanden. Gedurende deze periodes zal er 7 dagen op 7 gewerkt worden.

Voor het verkeer binnenin de stad zal dit nauwelijks of geen hinder veroorzaken voor het bereiken van de praktijk. Als u van buiten de stad komt kan u beter rekening houden met onderstaande informatie.

Wanneer gaan de werken door?

 • Van juni 2004 tot oktober 2004. Aanvang voorzien op 17 juni 2004.
 • Van juni 2005 tot oktober 2005.

Singel als "stadsring".

De werken op de ring zelf zullen voorafgegaan worden door werken op de Singel die als “stadsring” zal worden ingericht.
Door de aanleg van vijf tijdelijke viaducten wil men een maximale doorstroming bekomen op de singel.
De bruggen komen ter hoogte van Jan Van Rijswijcklaan, Grote Steenweg, Berchem, Borsbeekbrug en Plantin Moretuslei.

Deze voorbereidingswerken zullen vermoedelijk veel verkeershinder veroorzaken.
Ze gaan van start vanaf 1 maart 2004. Gedurende de eerste week van maart verwacht men weinig hinder.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap meldt:

 • Vanaf 8 maart tot half april start een periode met ernstige verkeershinder op de Singel. Vanaf dan wordt gestart met de funderingswerken voor de plaatsing van de tijdelijke bruggen ter hoogte van de Borsbeekbrug en de Plantin- & Moretuslei.
 • Vanaf 15 maart starten de funderingswerken aan de Posthoflei. Nadien volgen nog de kruispunten met de Jan Van Rijswijcklaan en de Grote Steenweg. Het verkeer zal er op 1 rijstrook geleid worden.
 • Tussen half april en midden mei worden er 5 tijdelijke bruggen geplaatst op de belangrijkste kruispunten van de Singel: Borsbeekbrug, Plantin- & Moretuslei, Posthoflei, Jan Van Rijswijcklaan en Grote Steenweg.
 • In de periode van einde mei tot midden juni wordt er omgeschakeld van de huidige Singel naar de nieuwe Singel met een verhoogde capaciteit.

Deze werken maken deel uit van het minder hinder-plan van de Vlaamse overheid.
Voor meer informatie over de werken aan de Ring en de bouw van de tijdelijke bruggen op de Singel, kan men gratis bellen naar de Vlaamse Infolijn op 0800 3 02 01 (elke werkdag van 9 tot 19 uur)

Waar wordt er gewerkt?

 • Dit jaar wordt de rijbaan richting Nederland volledig heraangelegd.
  Dit betekent dat deze rijbaan volledig onbeschikbaar zal zijn over zijn totale lengte, van de Kennedytunnel tot de verkeerswisselaar in Merksem/Ekeren R1#A12#E19.
 • De rijbaan richting Gent zal ingericht worden voor het verkeer in beide richtingen. Er zullen minimaal 2 rijstroken per rijrichting vrij zijn.
  Tussen de verkeerswisselaars R1#E19 zuid (Antwerpen-Brussel) en de R1#E34-E313 (Antwerpen-Hasselt) zullen er drie rijstroken per rijrichting gebruikt worden voor het verkeer.
  Vanaf de verkeerswisselaar R1#E34-E313 richting Nederland zal er eveneens een extra rijstrook voorzien worden.
 • Gedurende de maanden juli 2004 en juli 2005 zullen er bijkomende werken worden uitgevoerd in de Kennedytunnel.
  Eén van beide tunnelkokers zal worden afgesloten waardoor het verkeer in beide richtingen nog slechts over één rijstrook zal beschikken.
  Het vrachtvervoer zal verplicht worden omgeleid via de Liefkenshoektunnel.

Kan ik vanaf de snelweg de stad bereiken?

De snelwegen die aansluiten op de ring behouden uiteraard hun aansluiting op de ring en zullen tevens worden aangesloten op de singel.

De ring zelf zal in principe enkel voor doorgaand verkeer (lange afstandsverkeer) worden gebruikt en in die zin als draaischijf blijven fungeren.
Men zal dus probleemloos van noord naar zuid of van oost naar west of vice versa kunnen rijden.
De lokale op- en afritten van de ring zullen echter wel worden afgesloten.

Het bestemmingsverkeer zal hoofdzakelijk via de “stadsring (singel)” gebeuren.
Ten noorden van Antwerpen zal men hierop aansluiten vanaf de afrit Ekeren van de A12 Bergen-op-Zoom – Antwerpen.
Komende van Gent of Zelzate via de E17 of de E34/N49 zal men via de afrit Antwerpen-Centrum moeten rijden.
Eens deze twee punten voorbij zal er geen mogelijkheid meer zijn om de ring te verlaten.
Deze punten zullen dan ook zeer filegevoelig zijn.

Meer informatie over de werken in Antwerpen vindt u op www.antwerken.be


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]