Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Latere puberteit bij jongeren rond Antwerpse haven
2009-08-23

Bloedstalen voor onderzoekDe seksuele ontwikkeling van jongens en meisjes in het Antwerpse havengebied verloopt trager dan die van andere Vlaamse jongeren. Volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en van het Steunpunt Milieu en Gezondheid* kan dat te wijten zijn aan de hogere lood- en cadmiumconcentraties in het bloed van adolescenten in de Antwerpse havenzone.

De seksuele ontwikkeling van adolescenten en de hormoonspiegel in hun bloed blijken duidelijke verschillen te vertonen naargelang hun woonplaats. Volgens de studie van de VUB en het Steunpunt Milieu en Gezondheid liggen de hormonenconcentraties van pubers die in de buurt van afvalverbrandingsovens wonen beduidend hoger, terwijl de concentraties van jongeren uit de zone rond het Albertkanaal met veel chemische industrie opvallend lager zijn dan het gemiddelde.

Opmerkelijk is dat de resultaten van de Gentse en Antwerpse havenzones zo verschillend waren dat ze als aparte gebieden bestudeerd werden. De seksuele ontwikkeling van jongens en meisjes uit de Antwerpse havenzone verloopt namelijk trager dan in de meeste andere gebieden.

Volgens de onderzoekers kan dat verklaard worden door de hogere lood- en cadmiumconcentraties in het bloed van de Antwerpse jongeren. "Uit eerdere studies bleek lood een vertragend effect te hebben op de lichamelijke ontwikkeling van meisjes en aan de basis te liggen van borstvorming bij jongens. Cadmium kan op zijn beurt de groei bij jongens vertragen", licht de VUB toe.

De onderzoekers waarschuwen wel dat niet alleen de vervuiling op de huidige woonplaats van jongeren de hormonenconcentraties in hun bloed en hun seksuele ontwikkeling beïnvloedt, maar dat ook de blootstelling aan vervuiling tijdens hun leven en zelfs vóór de geboorte een rol speelt.

Om na te gaan hoe vervuiling inspeelt op de seksuele ontwikkeling onderzochten de VUB en het Steunpunt Milieu en Gezondheid 1.679 jongeren tussen veertien en vijftien jaar oud, verspreid over 42 scholen in negen gebieden in Vlaanderen. De negen zones omvatten samen industriële sites, havens, verbrandingsovens, grote steden, maar ook gebieden met landelijke fruitteelt. Iets meer dan een vijfde van het Vlaamse grondgebied maakte deel uit van het onderzoek. Het onderzoek gebeurde op basis van bloed- en urinestalen, vragenlijsten en onderzoek door schoolartsen van uiterlijke seksuele kenmerken (zoals ontwikkeling van schaamhaar en borstvorming).

* Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is een samenwerkingsproject tussen alle Vlaamse Universiteiten (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt), de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO), het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) en voert onderzoek uit op het gebied van milieu en gezondheid in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]