Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Petitie huisartsen eist garantie vertrouwelijkheid
2010-07-01

logo vertrouwelijkheidSamen met honderden andere huisartsen in ons land ondertekende ik de petitie naar aanleiding van de huiszoeking en de inbeslagname van de dossiers van de Commissie Adriaenssens. De commissie Adriaenssens bood de mogelijkheid om in alle vertrouwelijkheid klachten over seksueel misbruik binnen de kerk te melden. Zonder getuigenis voor politiemensen, onderzoeksrechters of rechtbanken. Niet om te straffen maar om te verhinderen dat het nog bij anderen zou gebeuren. Voor veel slachtoffers betekent melding aan de Commissie Adriaenssens een deel van hun verwerking.

De patiënt beslist

Als huisartsen beseffen we dat dit morgen evengoed met onze eigen dossiers kan gebeuren. Slachtoffers van (seksuele of andere) geweldpleging gaan vaak naar hun huisarts om de lichamelijke schade te laten vaststellen, zonder dat ze op dat ogenblik voor zichzelf al hebben uitgemaakt of ze al dan niet klacht willen neerleggen tegen de pleger. Het gaat dan wel over strafrechtelijk vervolgbare feiten, maar over de stap naar justitie beslist alleen de patiënt zelf.

Ik moet er niet aan denken dat een onderzoeksrechter in huisartsenpraktijken binnenwandelt en alle dossiers laat meenemen, om daarin op zoek te gaan naar strafbare - dus vervolgbare - feiten. Als we onze patiënten die vertrouwelijkheid niet kunnen garanderen zullen ze met hun leed blijven zitten en verstoken blijven van de noodzakelijke hulp. Hetzelfde is waar voor de Vertrouwenscentra in ons land. Hier gaat deze petitie dieper op in.

De petitie vermeldt ondermeer:

“De slachtoffers van seksueel misbruik door een geestelijke hadden al jaren de vrijheid om strafrechtelijk te procederen. De ervaringen met het gerecht van zoveel verkrachte vrouwen wensten ze blijkbaar uitdrukkelijk niet te delen. Door de huiszoeking en inbeslagname van hun persoonlijke dossiers in de Commissie Adriaenssens voelen zij zich eens te meer bedrogen en speelbal van iets dat zij nooit gewenst hebben.
De verdoken slachtoffers die nog aan het twijfelen waren over het al dan niet outen, krijgen eens te meer gelijk: vertrouw geen enkele instantie ! We zijn dan ook uitermate bezorgd over hoe het nu verder moet met de Vertrouwenscentra in België want blijkbaar zijn afspraken tussen gerecht en de Vertrouwenscentra geen garantie meer voor de privacy en wensen van de slachtoffers.
Het jarenlange geduldige werk van de Vertrouwenscentra om drempelverlagend te werken naar slachtoffers voor melding of aangifte van vermeend misbruik, wordt in één actie door het gerecht zwaar op de helling gezet.
De onderzoeksrechter zelf blijkt geen vertrouwen te hebben in de door de minister aangestelde federale magistraten die de Commissie bijstonden. Hoe zouden wij artsen en onze patiënten eender welk 'nieuw' meld- of hulppunt van justitie dan nog kunnen vertrouwen? De omzichtige, professionele en respectvolle benadering van de Vertrouwenscentra naar zowel slachtoffers als vermeende daders, was juist hun handelsmerk en hun garantie op succes.
Wij vragen dan ook nadrukkelijk dat er garanties worden ingebouwd in de samenwerkingsakkoorden tussen gerecht en Vertrouwenscentra om zulke toestanden te voorkomen. Zoniet zijn de Vertrouwenscentra ten dode opgeschreven en belanden de slachtoffers én de hulpverleners opnieuw in een door niemand gewenst vacuüm.”

Links

Lees ook op deze site:


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]