Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Vrije Universiteit Brussel onderzoekt patiëntenrechten
2010-01-24

InternetenquêteKan u als patiënt een onderzoek of ingreep weigeren? Betekent het doorspelen van uw vaccinatiegegevens naar een centrale databank een schending van uw privacy? Kan men een psychiatrische patiënt verplichten zich te laten hospitaliseren?

Recht op medische verzorging

In België hebben alle inwoners een aantal rechten op gebied van medische verzorging. Deze werden vastgelegd in de Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. Deze wet omvat onder meer het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, recht op vrije keuze, recht op informatie, recht op toestemming, recht op inzage in dossier, recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en het recht op klachtenbemiddeling.

Uw mening is van belang

Verder zijn heel wat patiëntenrechten in ons land vastgelegd in verschillende andere wetten, zoals de Wet betreffende de euthanasie, de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en de Wet betreffende abortus. Maar toch zijn een aantal rechten, bijvoorbeeld het recht op verzorging in eigen taal, helemaal niet wettelijk bepaald. De vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel wil nu in kaart brengen in welke mate bepaalde rechten als belangrijk ervaren worden door de bevolking, hoe goed de mensen zich beschermd voelen door de bestaande wetten en hoe vaak ze al problemen ondervonden in verband met bepaalde rechten. Het onderzoek bestaat uit een grootschalige internetenquête die kan ingevuld worden via onderstaande sites. Het onderzoek verloopt uiteraard volledig anoniem.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]