Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Ondervoeding in België minstens even groot probleem als obesitas
2010-03-28

Ondervoeding bij seniorenDe gezondheidsenquête 2008 van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid schuift obesitas als belangrijk gezondheidsprobleem naar voren. Dat is meer dan terecht, maar ondervoeding bij ouderen is in België minstens even problematisch,” zegt Dr. Jean-Pierre Baeyens, voorzitter Europese Regio van de International Association of Gerontology and Geriatrics. “Veel van onze senioren zijn ondervoed. Uit verschillende studies weten we dat 25% van de senioren die thuis wonen ondervoed zijn. In RVT’s loopt dit cijfer op tot 75%, in ziekenhuizen tot 50%. Ondervoeding kost de maatschappij niet alleen handenvol geld aan medische zorg; het leidt ook tot een sneller verlies van autonomie en mobiliteit bij ouderen.”

Ouderen en hun voedingsproblematiek zijn geen ‘sexy’ onderwerp

Nieuw onderzoek van Nutricia Advanced Medical Nutrition toont aan dat ouder worden vooral geassocieerd wordt met begrippen als ‘versleten’, ‘moe’ en ‘passief’. Daarnaast is slechts 23% van mening dat senioren bijdragen tot onze maatschappij. Een cijfer dat gelijkloopt bij zowel jongere ondervraagden als zestigplussers. Over voeding en ouder worden, is onze kennis en interesse bijzonder gering. Acht Belgen op tien denken onterecht dat ouderen minder behoefte hebben aan voeding dan een volwassene van 30-40 jaar. Vier Belgen op tien vinden het dan ook niet meer dan normaal dat ouderen ‘zomaar’ vermageren. Een verkeerde opvatting, die dringend moet worden bijgestuurd.

Enkele sprekende cijfers

  • De leeftijd tussen 30-40 is volgens 35% van de Belgen de fijnste periode van het leven, gevolgd door de kindertijd tot 12 jaar (23%). Slechts 12% vindt dat na 40 het mooiste tijd van het leven begint.
  • Meer dan 30% vraagt nooit of zelden advies aan ouderen.
  • 36% is van mening dat ouderen vooral te veel wegen. Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid: vooral ongewild gewichtsverlies en ondervoeding is een probleem bij 75plussers.
  • Bijna 1 op 2 Belgen (45%) denkt dat ondervoeding niet frequent voorkomt. Dat klopt niet: veel ouderen en chronisch zieken lopen tegen dit probleem aan. 60% van de 75plussers verliest ongewild gewicht.
  • Slechts 1 Belg op 3 begrijpt dat gewichtsverlies bij ouderen hun gezondheid en mobiliteit in het gedrang brengt.

Ondervoeding is duur

Ondervoeding brengt torenhoge gezondheidszorgkosten met zich mee. De algemene maatschappelijke kost is enorm: in het Verenigd Koninkrijk zelfs twee maal zo groot als die van obesitas. Recente studies stellen dat voor ondervoede patiënten bij een ziekenhuisopname ongeveer 19% meer ziekenhuiskosten worden gemaakt dan voor niet-ondervoede patiënten met een gelijkaardige medische diagnose. Verdere analyse toont aan dat de achteruitgang op voedingsvlak tijdens een ziekenhuisverblijf ook geassocieerd is met hogere gezondheidszorgkosten.

Ouderen van vandaag zijn veel mobieler en mondiger dan de vorige generaties. Toch blijft goed informeren even belangrijk als vroeger. We moeten, via oude en nieuwe informatiekanalen, blijven informeren over het belang van een goede voeding bij het ouder worden. Wie ongewild gewicht verliest, zet zijn gezondheid op het spel. We moeten ouderen er toe aanzetten om hulp te zoeken bij hun arts zodra voedingsproblemen zich voordoen.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]