Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Geweld in het gezin: één kind op tien is slachtoffer van mishandeling

oorzaken van geweld in het gezin

Prof. Rosemie Bruynooghe (Sociale Wetenschappen, Limburgs Universitair Centrum) bestudeert de toename van geweld in België in de loop van de voorbije tien jaar en buigt zich vooral over de vraag hoe geweld cumuleert. "Negatieve ervaringen tijdens de jeugd stapelen zich op", zegt Bruynooghe. Ze vernoemt hierbij geweld maar ook materiële en sociale factoren zoals emotionele tekortkoming, financiële problemen, werkloosheid, problemen van huisvesting, ruzies, eenzaamheid, gebrek aan intimiteit. Ook culturele risicofactoren zoals opvattingen over de aanvaardbaarheid van geweld of over de verantwoordelijkheid van het slachtoffer blijken een cumulatief effect te hebben. "Als ze er niet zijn, blijft geweldpleging uit. Hoe meer er zijn, hoe meer geweld wordt gepleegd."

Al even belangrijk is volgens prof. Bruynooghe de aanwezigheid van beschermingsfactoren zoals assertiviteit, communicatieve vaardigheden, kunnen omgaan met kritiek, zelfwaardegevoel en sociale steun. "Ook hier is een cumulatief effect merkbaar: hoe meer beschermingsfactoren, hoe meer de geweldpleging wordt onderdrukt."

Dr. Marjan Michiels, vertrouwensarts van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen, wijst er op dat het bij misbruikte kinderen paradoxaal genoeg meestal niet de huisarts is die in vertrouwen wordt genomen. Dat heeft niets te maken met zijn professionele of persoonlijke kwaliteiten maar wel met zijn positie als gezinsarts. Kinderen vrezen namelijk dat de huisarts hun verhaal snel aan de ouders zal vertellen en nemen hem/haar daarom niet in vertrouwen. Het is belangrijk dat jongeren duidelijk weten dat hun huisarts zich houdt aan het beroepsgeheim, ook tegenover de ouders.

Een en ander kwam onlangs aan bod op het medisch psychologisch weekend van de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen dat dit jaar in teken stond van geweld binnen het gezin.


Terug naar Actueel
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]