Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Geweld in het gezin: één kind op tien is slachtoffer van mishandeling

Geweld binnen het gezin is een groot probleem. De cijfers zijn sprekend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beweert 10 tot 50% van de vrouwen dat ze ooit slachtoffer zijn geweest van fysieke agressie door een intieme partner. Een op tien kinderen wordt mishandeld. Mishandeling is de tweede oorzaak van kleutersterfte. Een op zes kinderen onder de 16 jaar wordt seksueel misbruikt. Al even erg is de bevinding dat een groot deel van die slachtoffers in de kou blijft staan. Een schoolenquête (1997) leert dat artsen, leerkrachten, therapeuten en andere hulpverleners de helft van de slachtoffers van kindermishandeling en drie kwart van de emotioneel verwaarloosden ongemoeid laat en niet rapporteert.
In een recente telefonische enquête over kindermishandeling, uitgevoerd bij 251 Vlaamse huisartsen, antwoordde 68% dat hij/zij ooit het vermoeden van kindermishandeling heeft gehad, vooral lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik.

Meer lezen over oorzaken van geweld in het gezin? Klik hier

Wat doen bij vermoeden van kindermishandeling? Klik hier


Terug naar Actueel
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]