Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Mammobiel binnen Antwerpse Singel tot 28 oktober 2010
2010-10-18

mammografieVan 11 tot 28 oktober 2010 kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar terecht in de mammobiel op het Antwerpse Sint-Jansplein voor een gratis screeningsmammografie. Hiermee wordt borstkanker opgespoord. Het is de eerste keer dat het onderzoekscentrum op wielen neerstrijkt binnen de Antwerpse Singel.

Vrouwen in Antwerpen-Noord te weinig gescreend

Sinds 2001 kan elke vrouw tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar gratis een kwaliteitsvolle mammografie of röntgenfoto van de borsten laten nemen. Als 70% van deze vrouwen om de twee jaar een mammografie laat nemen, kan de totale sterfte aan borstkanker in de bevolking met 30% dalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Vlaamse overheid er naar streeft dat minstens 75% van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar deelneemt aan het bevolkingsonderzoek.

Momenteel gaat 36 procent van de Antwerpse vrouwen op tweejaarlijkse controle. In Antwerpen-Noord bedraagt dat gemiddelde slechts 32 procent en dat aantal moet dringend omhoog. De percentages liggen beduidend lager in stadsgebieden waar veel allochtone vrouwen wonen. Zij hebben nog te weinig de reflex om preventief naar de arts te stappen. Als bij hen borstkanker wordt vastgesteld, is dat vaak in een vergevorderd stadium.

mammobielMammobielen

Opsporing van borstkanker gebeurt in een “mammografische eenheid”. Dat is een radiologische dienst van een ziekenhuis, een vennootschap van één of meerdere radiologen, of een zelfstandige radioloog die instaat voor het nemen en de eerste beoordeling van de screeningsmammografieën. De Vlaamse overheid erkent deze mammografische eenheden.

In Vlaanderen zijn er ook 3 erkende mobiele mammografische eenheden of “mammobielen”. Die kunnen ingezet worden in gemeenten of wijken waar geen of onvoldoende andere mammografische eenheden aanwezig zijn. Zo hoeven de vrouwen zich niet ver te verplaatsen.

In de omgebouwde oplegger van de mammobiel kunnen vrouwen tussen de 50 en 69 jaar gratis een mammografie laten nemen. “We kunnen 55 consultaties per dag doen”, zegt Maaike Van den Broeck van het Lokaal Gezondheidsoverleg. “Met deze gerichte aanwezigheid willen we een mentaliteitswijziging tot stand brengen”. Voor de verwerking van de mammografieën zorgt een team van de Universiteit Antwerpen onder leiding van professor Guido Van Hal.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]