Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Artsen en onderzoekers ITG geschokt over uitspraak Léonard
2010-10-18

aartsbisschop LéonardDe artsen, hulpverleners en onderzoekers van het ITG HIV/AIDS Center (IHAC) op het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zijn geschokt door de recente uitspraken van aartsbisschop Léonard als zou aids een vorm zijn van immanente gerechtigheid. Ik sluit mij bij die verontwaardiging aan.

Stigmatisering staat zorgzaam aidsbeleid in de weg

Wij vinden het stuitend en kwetsend om te suggereren dat mensen voor hun gedrag bestraft zouden moeten worden met een virus dat hun gezondheid ondermijnt. De opvatting dat een besmettelijke ziekte een immanente gerechtigheid zou zijn, hoort niet thuis in de hedendaagse gezondheidszorg en doet voor ons zonder meer middeleeuws aan.

Wij vinden het erg belangrijk om mensen aan te moedigen zonder vrees de stap te zetten naar diagnose en behandeling. Dit komt de individuele patiënt en de hele gemeenschap ten goede. In een toegankelijke en goed gestructureerde gezondheidszorg kan je patiënten met een chronische ziekte zoals HIV en ook hun omgeving helpen om een zo normaal en gelukkig mogelijk sociaal leven te leiden. In die zorgzame context kun je als arts of welzijnswerker mensen ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid om anderen niet te besmetten. Deze strategie werkt in onze praktijk van elke dag.

Stigmatiseren heeft volgens ons het omgekeerde effect. Het leidt ertoe dat mensen zich niet durven laten onderzoeken en een bron van besmetting blijven. De strijd tegen stigmatisering en discriminatie van patiënten met HIV/aids, die wij sinds 25 jaar voeren, wordt - spijtig genoeg - eens te meer ondermijnd door een hoge gezagsdrager van de katholieke Kerk.


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]