Patrick Sweetlove, huisarts
home
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

CO- of koolstofmonoxidevergiftiging

Het wordt winter: de ramen gaan dicht en de verwarming gaat weer aan. Zijn de gastoestellen goed afgesteld en trekt de schouw nog goed? Het is uitkijken voor vergiftiging met CO (koolstofmonoxide) in huis.

Vroeger werd koolstofmonoxidevergiftiging veroorzaakt door het gebruik van kolenkachels met een schouw die niet goed trok. Nu ontstaat CO in huis vooral bij onvolledige verbranding van aardgas, zoals bij het gebruik van verwarmingstoestellen op basis van een vlam die slecht zijn afgesteld of die geen afvoer naar buiten hebben. Dat zijn dus boilers ("Bulex") en gaskachels.

Het bloed neemt vlotter die ingeademde koolstofmonoxide op dan de noodzakelijke zuurstof. Hierdoor worden de opname en het transport van zuurstof door het lichaam geblokkeerd. Klachten als hoofdpijn, duizeligheid en zelfs bewusteloosheid zijn het gevolg.

Hoe kunt u CO vergiftiging voorkomen?

Het is van belang zo weinig mogelijk koolstofmonoxide in de lucht te krijgen. Hiervoor kunt u zelf de volgende maatregelen nemen:

  1. Zorg voor een regelmatige aanvoer van zuurstof. Verse lucht zorgt voor een betere verbranding. Bovendien functioneren de verwarmingstoestellen dan nog zuiniger. Een verluchtingsrooster onderaan de deur of via de ramen is nodig.
  2. Voorzie een afvoer van de verbrandingsgassen bovenaan in de kamer. Dit kan via een verluchtingsrooster, de schoorsteen... CO is lichter dan lucht en stijgt dus.
  3. Laat de schoorsteen elk jaar vegen. Bij verwarming met mazout is dit verplicht, voor gas niet. Laat ook uw brander nakijken, liefst door mensen met ervaring.
  4. Gebruik toestellen waarvoor ze dienen. Een 5-liter gasgeiser mag niet aangesloten worden op een bad of een douche. Gebruik voor een douche minimaal een gasgeiser van 10 liter en voor een bad 13 liter. Bijverwarmers moeten ook als dusdanig gebruikt worden en mogen niet als hoofdverwarming dienen.
  5. Een atmosfeerbeveiliging moet. Ze schakelen het toestel uit als er te weinig zuurstof in de lucht is. Vanaf 1 januari 1996 mogen enkel nog toestellen verkocht worden met CE-merk en met de vermelding CAT. 1 2 E+
  6. Laat kachels nooit op de laagste stand staan. Let op dat de schoorsteenklep open is. Hoe lager de stand, hoe hoger de CO-productie.
  7. Onderhoud regelmatig uw verwarmingstoestellen. Bij aardgas geeft de kleur van het gas aan of er een goede verbranding is. Is de vlam geel dan is onderhoud aangewezen. Ook roetafzetting wijst op een onvolledige verbranding. De kans is dan groter op CO-vorming.
  8. Let op signalen. Klachten bij meerdere personen tegelijk, klachten op bepaalde tijdstippen, afwijkend gedrag van kinderen of huisdieren kunnen erop wijzen dat er CO in de lucht is.
  9. Let op de weersomstandigheden. Kijk uit bij extra mistig weer en windstilte. Het is belangrijk dat er dan extra verlucht wordt.
  10. CO-vergiftiging. Open ramen en deuren, schakel het toestel uit, verlaat de woning en raadpleeg uw huisarts.


Terug naar Actueel
[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]