Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Hulp voor slachtoffers en daders seksueel misbruik
2010-04-25 - update 2010-06-29

Tele-Onthaal 106Wie is aangegrepen door de bekentenis van Roger Vangheluwe, de bisschop van Brugge, kan voor opvang terecht bij de huisarts of bij Tele-Onthaal. De bisschop heeft op 23 april 2010 bekend dat hij jarenlang een jongen uit een bevriende omgeving heeft misbruikt. Bij Tele-Onthaal kunnen zowel slachtoffers van seksueel geweld, als daders en nabij betrokkenen terecht op het gratis noodnummer: 106. En dat 24 uur op 24. Via internet biedt Tele-Onthaal ook de mogelijkheid tot een anoniem chatgesprek. Slachtoffers kunnen zich ook wenden tot één van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

‘De bisschop out zich als dader, wat uiterst uitzonderlijk is en van grote maatschappelijke betekenis’, zegt Kathleen Goovaerts van de federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. ‘Het kan daders aanmoedigen om met hun problematiek naar de hulpverlening te stappen’.

De commissie voor behandeling van klachten wegens seksueel misbruik kan worden bereikt via het nummer 078/15.30.70 en via het e-mailadres commissie.adriaenssens@kerknet.be. Peter Adriaenssens, de kinderpsychiater die deze commissie coördineert, roept alle slachtoffers op zich te melden: 'Dit dossier toont aan dat het echt zin heeft om naar buiten te treden.' Hij benadrukt dat deze commissie enkel is bestemd voor de melding van feiten die verjaard zijn. Voor recent misbruik of misbruik dat nog plaatsvindt wordt verwezen naar bovengenoemde hulpverleningskanalen.

Update 29 juni 2010

De voorzitter en leden van deze "Commissie voor behandeling van klachten van seksueel misbruik in een pastorale relatie" namen ontslag op 28 juni 2010. De Commissie kon niet verder werken omdat alle dossiers en werkdocumenten vier dagen eerder door het gerecht in beslag werden genomen. De commissie stelde vooral vast dat "het noodzakelijke vertrouwen tussen justitie en commissie werd weggeslagen, wat het vertrouwen tussen slachtoffers en commissie aantast."

Slachtoffers kunnen nu terecht bij de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW's) op 0476/92.18.04 en op onthaal@caw.be. Die centra hebben ervaring met dossiers van onder meer seksueel misbruik, familiaal geweld en ouderenmishandeling. Slachtoffers vinden er een luisterend oor, maar ook hulp.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]