Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Meldingen kindermishandeling met 8 procent gestegen
2005-01-23

De Vlaamse Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling hebben in 2004 6.093 meldingen ontvangen. Dat zijn er 478 of 8,5 procent meer dan in 2003. Elk jaar neemt het aantal meldingen toe. Toch gaat het volgens vertrouwensarts Johan Marchand nog om een onderrapportering. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inge Vervotte lanceert daarom samen met de vertrouwenscentra een sensibiliseringscampagne.

Zeventien meldingen per dag

De zes Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling ontvingen in 2004 17 meldingen per dag. In ruim 1 op 5 gevallen ging het om lichamelijke mishandeling. Zestien procent betrof incest. Eén op tien keer werd lichamelijke verwaarlozing gesignaleerd en eveneens één keer op tien emotionele mishandeling. Emotionele verwaarlozing maakte 5 procent uit van de oproepen. Zestien procent van de meldingen waren waarschuwingen over risicosituaties. Ook dat is belangrijk, zegt Johan Marchand, vertrouwensarts bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brussel. "Want hier kunnen we eventuele mishandeling voorkomen."

Het aantal meldingen van incest daalde licht in vergelijking met 2003. Maar verder is opvallend dat de oproepen bij de vertrouwenscentra sinds hun oprichting in 1994 onophoudelijk toenamen. "Toch is er nog een onderrapportering", aldus Marchand. "Geschat wordt dat 50 op 1000 kinderen ooit een vorm van mishandeling ondergaan. Er worden gemiddeld 6,5 op 1000 kinderen gemeld. We zitten dus nog lang niet aan het plafond en zullen nog jarenlang een stijging zien vooraleer alle gevallen geregistreerd zijn."

KindermishandelingCampagne: praten over kindermishandeling

Daarom lanceert minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin Inge Vervotte samen met de centra een campagne die mensen met vermoedens van kindermishandeling er moet toe aanzetten een vertrouwenscentrum te contacteren. "Praten over kindermishandeling is voor velen niet evident. Vaak zijn mensen bang om anderen ten onrechte te beschuldigen. Maar de realiteit leert dat er bij een vermoeden in de meeste gevallen werkelijk iets aan de hand is", zegt Vervotte.

De campagne wijst erop dat het belangrijk is kinderen voldoende te observeren: is een kind bijvoorbeeld meer teruggetrokken of net agressiever dan gewoonlijk of zijn er opvallende veranderingen in zijn gedrag of houding. De centra benadrukken ook dat ongerustheid volstaat om contact op te nemen. De medewerkers van het centrum gaan dan de situatie onderzoeken. Meestal wordt het gezin in kwestie uitgenodigd voor een gesprek. Indien nodig volgt verdere hulpverlening of wordt het parket verwittigd.

Vertrouwenscentra

Binnen het vertrouwenscentrum staan het welzijn en de veiligheid van kinderen steeds centraal. Als het kan wil een centrum dit realiseren samen mét ouders. Het vertrouwenscentrum is er niet om ouders te veroordelen of te bestraffen. Het is er wél om kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen.

U kan een centrum rechtstreeks contacteren of eerst in vertrouwen overleggen met uw huisarts.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]