Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Beter geen screening borstkanker bij veertigers
2010-07-17

MammografieDe mogelijke nadelen van een screening van borstkanker bij vrouwen vanaf veertig jaar zijn groter dan de voordelen. Belangrijke risico's zijn de straling bij de mammografie, overdiagnose en overbehandeling. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Het KCE onderzocht op vraag van het RIZIV of het zinvol is om gezonde vrouwen tussen 40 en 49 jaar, zonder symptomen of zonder verhoogd risico in de familie, te screenen op borstkanker. Volgens schattingen van de onderzoekers zouden er zo jaarlijks 800.000 vrouwen worden uitgenodigd voor een mammografie. Ruim 1 op de 5 vrouwelijke veertigers onderging in 2008 een mammografie.

Extra kankers en ongerustheid

Volgens het kenniscentrum kunnen door een systematische screening jaarlijks ongeveer 24 overlijdens vermeden worden. De straling van de mammografie kan echter tot 40 extra kankers en 16 sterfgevallen veroorzaken. Door de screening worden ook een heel aantal kleine letsels ontdekt en behandeld die nooit tot een dodelijke kanker zouden zijn doorgegroeid. "Er zijn ook kleine tumoren die niet of zeer traag evolueren en die soms zelfs verdwijnen. Dat leidt tot onnodige ongerustheid en overbodige en schadelijke medische ingrepen", aldus de onderzoekers.

"Alle vrouwen die preventief een mammografie wensen, moeten goed geïnformeerd worden over de voordelen, de beperkingen en de risico's van deze opsporingstechniek", zegt het KCE. Het risico om van borstkanker te sterven is reeds vrij klein bij vrouwelijke veertigers zonder symptomen of verhoogd risico. Het KCE beveelt de opsporing van borstkanker bij die leeftijdsgroep dan ook niet aan.

Borstonderzoek tussen 50 en 69 jaar blijft nodig

Het blijft aangeraden om borstkanker op te sporen bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Daarom wordt in Vlaanderen een borstkankerscreening georganiseerd voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Zij worden om de twee jaar opgeroepen worden voor een mammografisch borstonderzoek. Hierbij worden enkele Röntgenfoto’s van elke borst genomen. Een mammografie is een pijnloos onderzoek en wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. De leeftijdsgroep 50-69 werd uitgekozen omdat blijkt dat een veralgemeende screening bij hen de sterfte door borstkanker doet verminderen.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]