Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Eén Vlaming op de drie krijgt ooit kanker
2004-07-11

In 2000 kregen in Vlaanderen 30.690 mensen te horen dat ze kanker hadden. Dat zijn gemiddeld 84 Vlamingen per dag. Uit de cijfers en de risicoberekening van het Vlaams Kankerregistratienetwerk blijkt dat gemiddeld één Vlaming op de drie ooit door kanker getroffen zal worden.

In vergelijking met de ons omringende landen wordt in Vlaanderen het hoogste aantal nieuwe kankergevallen in verhouding tot de bevolking vastgesteld. Vooral de cijfers voor prostaat-, long- en dikdarmkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen behoren tot de hoogste in Europa. Volgens dokter Liesbet Van Eycken, coördinator van het Vlaams Kankerregistratienetwerk, komt dat vooral omdat Vlaanderen meer dan andere landen prostaat- en borstkanker actief opspoort.

Vergrijzing eist tol

In vergelijking met 1999 werden er 6,5 procent meer kankers geregistreerd. Die toename is te verklaren door de verbeterde registratie van kankergevallen, maar is vooral te wijten aan de toenemende vergrijzing. Vooral oudere personen worden door kanker getroffen: ongeveer twee derde van alle vrouwen en drie kwart van alle mannen bij wie kanker werd vastgesteld, is zestig jaar of ouder op het moment van de diagnose.

Bij Vlaamse vrouwen komt borstkanker het meest voor. Die ziekte is goed voor een derde van alle kankers. Na borstkanker worden vrouwen het vaakst getroffen door dikdarmkanker (14 procent) en kanker van het baarmoederlichaam (5,4 procent). De meest voorkomende tumor bij mannen is prostaatkanker (29 procent), gevolgd door longkanker (18 procent) en dikdarmkanker (14 procent).

Door de betere registratie is het voor de eerste keer mogelijk om gegevens per provincie weer te geven. Die opsplitsing levert opvallende verschillen op. Zo werden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant meer vrouwen met borstkanker geregistreerd dan in andere provincies. Prostaatkanker kwam dan weer veel meer voor in West-Vlaanderen en Limburg. Een mogelijke verklaring is dat in deze regio's de kankers actiever en vroeger werden opgespoord.

Overzicht

Meest voorkomende kankers in Vlaanderen (2000)

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]