Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Huisartsen: een uitstervend ras?
2009-08-30

Huisartsen: een uitstervend ras?Prof. Dr. Jan De Maeseneer van de vakgroep huisartsgeneeskunde van de universiteit Gent pleit voor een globaal plan om de huisartsgeneeskunde uit het slop te halen.

Veroudering van huisartsen in ons land

Van de actieve huisartsen in ons land is 35 procent 55 jaar of ouder. Van de 12.000 huisartsen die door het RIZIV als actief worden beschouwd, zijn er meer dan 4.000 55-plussers. Verder blijkt dat 869 of iets meer dan 7 procent van de nog actieve huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en dus 65 jaar of ouder zijn. Meer dan vierhonderd (409) huisartsen die nog een praktijk hebben, zijn zelfs ouder dan 70 jaar. Bovendien behoren de 3.382 huisartsen tussen 55 en 65 jaar tot de meest actieve binnen de beroepsgroep. Van hen hebben er 2.775 een praktijk die gelijk is aan of groter dan een gemiddelde praktijk.

Pleidooi globaal plan huisartsgeneeskunde

Er zijn meer dan voldoende studenten geneeskunde. Het toegangsexamen was zelden zo populair als deze zomer. En toch is er dit groeiend tekort aan huisartsen. Niet omdat er te weinig artsen afstuderen. Wel omdat te weinig afstuderende artsen ervoor kiezen huisarts te worden. Daarom pleit De Maeseneer voor een globaal plan. Zo wil hij dat een patiënt wordt “ingeschreven” bij een huisarts, een stap verder dan het huidig Globaal Medisch Dossier. Uit een enquête die zijn vakgroep heeft gehouden bij huisartsen in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar blijkt 83 procent te vinden voor een verplichte inschrijving van de patiënt in een huisartsenpraktijk.

Vergoeding

Dokter De Maeseneer pleit ook voor een goede financiële beloning van de huisarts. Hij ziet geen enkele reden waarom een huisarts minder zou vergoed worden dan een specialist. Hij verwijst naar Noorwegen, waar een huisarts hetzelfde verdient als een hartspecialist. Ook vindt De Maeseneer dat er dringend werk moet worden gemaakt van de opleiding praktijkassistent. Die wordt volgens hem momenteel afgeblokt door zowel de syndicaten van de verpleegkundigen als door het grootste artsensyndicaat.

Dat is volgens de Gentse professor een vorm van corporatisme die een hypotheek legt op de toekomst van de huisartsgeneeskunde. Eenzelfde fenomeen stelt hij vast binnen het huidige overlegmodel tussen artsensyndicaten en ziekenfondsen (medicomut). Ook daar moet het algemeen belang volgens hem wijken voor persoonlijke belangen. De Maeseneer oppert de idee om het huidig overlegmodel zo snel mogelijk te begraven.

Bron: Weekblad “De Huisarts”


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]