Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Griepvaccin beschermt!

Perskwakkel

In tegenstelling tot hetgeen een perskwakkel van een maand geleden wilde doen geloven is het huidige griepvaccin wel degelijk in staat om de verwachte virussen van antwoord te kunnen dienen. Een journalist van Belga interpreteerde toen de waarschuwing voor een wereldwijde, gevaarlijke griepepidemie - die zich zowat om de 30 jaar voordoet - verkeerd en deed alle kranten blokletteren dat zo'n pandemie ons dit jaar zou treffen. Hiervoor is niet het minste bewijs, al kan zo'n situatie zich in de verre of nabije toekomst wel voordoen. De autoriteiten nemen hiervoor trouwens nu al de nodige voorzorgen. Vooralsnog volstaat zeker het vaccin dat nu verkrijgbaar is.

Voor wie?

Griepvaccinatie wordt aanbevolen voor 65-plussers, chronisch zieken (diabetespatiënten, mensen met een hart-, long-, nier- of leveraandoening, mensen met een verminderde weerstand). Zij krijgen het vaccin gedeeltelijk terugbetaald.

Ook wie geregeld met risicopersonen in contact komt, doet er goed aan zich te laten inenten. Bijvoorbeeld hun gezinsleden en personeelsleden van een rust- of ziekenhuis.

Voor 50- tot 64-jarigen raadt de Hoge Gezondheidsraad een vaccinatie aan. In die leeftijdscategorie krijgt immers een op de drie personen bij griep af te rekenen met complicaties. Zeker indien ze roken, zwaarlijvig zijn en/of bij overmatig drankgebruik.

Voor wie jonger is dan vijftig, varieert het advies. Strikt medisch gezien, moet deze groep zich niet laten vaccineren. Als men evenwel rekening houdt met de economische en financiële gevolgen van een epidemie, is een vaccinatie wel aangewezen. Het werkverzuim en de ziekenhuisopnamen als gevolg van een griepepidemie brengen immers zo'n hoge kosten mee, dat een inenting ook voor gezonde volwassenen best te verantwoorden is.

De vaccinatie tegen het griepvirus moet elke herfst worden hernieuwd. De inenting gebeurt bij voorkeur in oktober-november.U kan het op voorschrift aankopen bij de apotheker. Het kost 9,05 euro. 65-plussers en risicopersonen krijgen 3,62 euro terugbetaald door de ziekteverzekering.

Welke vaccinaties heeft u verder nodig?

Naast een prik tegen griep, laten gezonde ouderen zich het best ook vaccineren tegen pneumokokken, tetanus en difterie.

  • Pneumokokken zijn niet alleen verantwoordelijk voor longontsteking. Ze kunnen ook leiden tot onder meer oorontstekingen, sinusitis en meningitis. Bij 60-plussers komen vaak ernstige vormen van deze infecties voor, soms met dodelijke afloop. Daarom doen ouderen er goed aan om zich om de vijf jaar te laten inenten tegen pneumokokken. Het vaccin kan gelijktijdig worden toegediend met de griepprik.
  • Slechts een minderheid van de ouderen heeft nog voldoende antistoffen tegen tetanus of klem. Ook tegen deze soms dodelijke infectieziekte blijft een vaccinatie aangewezen. Het vaccin wordt gecombineerd met dit tegen difterie. De beschermingsduur tegen beide aandoeningen bedraagt tien jaar.

Links

Lees alles over griep en vaccinaties op http://www.sweetlove.be/links.html#infectieziekten


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]