Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Tips voor het reizen tijdens de grieppandemie
2009-07-05

Hoe de handen wassen (klik om te vergroten)De lijst met landen waar mens-op-mens besmetting met de nieuwe A/H1N1-griep voorkomt, groeit nog dagelijks aan. Op de lijst staan heel wat populaire vakantiebestemmingen, en daarom vindt u hier nog eens de basisregels die het risico op besmetting tijdens een reis kunnen beperken of die belangrijk zijn om een eventuele besmetting tijdig op te merken en zo uw eigen omgeving te beschermen.

Indien u tijdens uw reis griepsymptomen krijgt (koorts van meer dan 38°C, hoesten, niezen, spier- of gewrichtspijn, buikloop), doe dan net zoals thuis: contacteer een plaatselijke arts en vraag om een huisbezoek op het adres van uw vakantieverblijf. Het is aan te raden u niet naar de arts of het lokale ziekenhuis te verplaatsen, maar het huisbezoek af te wachten. Vermijd contact met anderen tot de arts u onderzocht heeft. Aarzel niet om uw reisbegeleider ter plaatse of de medewerkers van uw hotel om bijstand te vragen als u medische hulp zoekt.

Voorkómen

Om tijdens uw reis besmetting met de A/H1N1-griep te voorkomen, is het aangeraden om een aantal basishygiënische regels te volgen zoals dat ook in de winter bij de seizoensgriep het geval is :

  • Vermijd contact met personen die zichtbaar ziek zijn en bewaar afstand in zo’n geval (minstens 1 meter).
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep. Producten om de handen te wassen op basis van alcohol zijn even doeltreffend.
  • Vermijd zoveel mogelijk om uw ogen, neus of mond aan te raken. Ziektekiemen verspreiden zich vaak als iemand iets besmets aanraakt en daarna zijn ogen, neus of mond aanraakt.
  • Bent u zelf ziek, bedek dan uw mond en neus met een papieren zakdoek als u hoest of niest. Gooi na gebruik deze zakdoek weg in een vuilnisbak. Was na het niezen of hoesten steeds grondig uw handen om te vermijden dat u ziektekiemen overdraagt op anderen.

Het meenemen van mondmaskertjes in uw reiskoffer is volstrekt overbodig. Deze maskertjes beschermen niet tegen besmetting en zijn enkel nuttig indien een zieke ze draagt om de directe omgeving te beschermen.

Terug thuis

Als u binnen de 7 dagen na uw terugkeer van een reis griepsymptomen krijgt, neem dan u contact op met uw huisarts en wacht thuis het huisbezoek af. Vergeet niet om hem in te lichten over de plaats en periode van uw reis. Alle artsen werden door het interministerieel Commissariaat Influenza geïnformeerd over de te volgen procedure. Zij zijn het best geplaatst om te oordelen of u mogelijk een besmetting heeft opgelopen.

De A/H1N1-griep is geen bijzonder zware aandoening en veroorzaakt in de meeste gevallen een ziektebeeld dat vergelijkbaar is met dat van de normale wintergriep. Hoewel er nog geen vaccin beschikbaar is, kan deze griep perfect behandeld worden. Wie ziek wordt, is over het algemeen na een week genezen.

Behandeling / vaccinatie

Net zoals bij de wintergriep,geneest ook deze griep meestal spontaan en volstaat het om rust te nemen, voldoende te drinken, gezond te eten en eventueel een koortswerend- of pijnstillend geneesmiddel in te nemen, zoals paracetamol. Het preventief innemen van antivirale geneesmiddelen wordt sterk afgeraden.

In de herfst van 2009 zal er inons land een vaccin beschikbaar zijn dat bescherming biedt tegen het Mexicaanse griepvirus A/H1N1. Dat vaccin zal gratis zijn voor wie het meest wordt blootgesteld aan dit virus.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]