Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Vaccinatie tegen Mexicaanse griep: iedere vrijdagnamiddag van november en december 2009
2009-11-29 (update)

Vaccinatie tegen H1N1Sinds 6 november en tot 18 december 2009 heb ik in mijn praktijk wekelijks een afzonderlijk vaccinatiespreekuur voor Mexicaanse griep. Dat vaccinatiespreekuur gaat elke vrijdagnamiddag door van 16.00 uur tot 19.00 uur, niet daarbuiten. Eventuele bijwerkingen van dit vaccin blijken zich te beperken tot enig ongemak gedurende de volgende 24 uur. Men kan de dag na de vaccinatie mogelijks rust nodig hebben.

Praktische regeling

Die raadpleging is enkel en alleen bedoeld voor vaccinatie. Voor verder onderzoek, voorschriften of attesten kan u een afspraak maken op een later tijdstip. Deze vaccinatieconsultatie is gratis: u betaalt een gewone raadpleging, maar die wordt volledig terugbetaald, ook het remgeld. Voor een vaccinatie en bijkomende uitleg wordt 10 minuten voorzien, waarna u een kwartiertje in de wachtkamer moet voor observatie. Vanwege de registratieplicht (anoniem) moet u uw identiteitskaart en SIS kaart meebrengen.

Wie een acute infectie heeft met 38.0°C of meer koorts - gemeten in de oksel - moet zijn vaccinatie een week uitstellen. Een loopneus of lichte verkoudheid is geen bezwaar. Ik heb het vaccin in voorraad: het is gratis. Het is niet te koop in de apotheek. Het beschermt niet tegen de wintergriep.

Vaccinatie enkel op dit afzonderlijk spreekuur

Een vaccinatie tegen Mexicaanse griep halen tijdens de gewone ‘doordeweekse’ raadpleging kan niet. Een flacon vaccin is immers bestemd voor telkens 10 patiënten en is maar 24 uur houdbaar na opening. ‘Geïsoleerde’ vaccinaties zijn daarom niet mogelijk omdat vaccin ongebruikt - en onbruikbaar geworden - zou overblijven. Als de vraag vanwege patiënten veel groter is dan verwacht, zullen bijkomende vaccinatiemomenten worden georganiseerd. Die worden aangekondigd in de rubriek Actueel op deze site.

Een vaccinatie tegen de wintergriep kan ik u op een later tijdstip toedienen, mocht u die nog niet hebben gekregen. U kan een vaccin tegen wintergriep bij de apotheek kopen tegen 10€ en nadien het voorschrift aan de apotheker bezorgen. In sommige gevallen krijgt u dan 4€ terugbetaald.

Alleen voor mensen uit risicogroepen

Onlangs heeft het Interministerieel Commissariaat Influenza de risicogroepen voor Mexicaanse griep herzien. Die herziening vloeit voort uit een betere kennis van het virus en de ervaringen die werden opgedaan met deze nieuwe ziekte.

Wie heeft een vaccinatie nodig tegen Mexicaanse griep [H1N1]?

De volgende risico groepen en prioritaire groepen:

 • mensen met:
  • chronische ademhalingsziekte
   bijvoorbeeld astma, chronisch obstructief longlijden (COPD), mucoviscidose, broncho-dysplasie
  • chronische hartziekte
   maar niet hoge bloeddruk zonder verwikkelingen
  • chronische ziekte van spieren en zenuwen
  • ernstige neurologische stoornis
   bijvoorbeeld verlamming
  • matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie
  • verminderde weerstand wegens ziekte of een behandeling †
  • erfelijke stofwisselingsstoornis
  • diabetes
 • zwangere vrouwen in het tweede en derde zwangerschapstrimester
 • ouders van kinderen jonger dan 6 maanden ‡
 • leerkrachten
 • werkers in de kinderopvang
 • gezondheidswerkers

† Mensen met HIV krijgen van de aidsreferentiecentra het advies zich te laten vaccineren, ook tegen de wintergriep. Ook als hun CD4 waarden boven de 350/µl liggen. Ze kunnen namelijk enerzijds een kwantitatieve weerstandsverlaging hebben (lage CD4) en anderzijds een kwalitatieve weerstandsverlaging. Die laatste is niet meetbaar met de gewone immuniteitstesten.
‡ De veiligheid en efficiëntie van dit vaccin is niet bewezen bij kinderen jonger dan 6 maand. Daarom wordt hun onmiddellijke omgeving gevaccineerd: ouders of kinderverzorgers.

Bijwerkingen van het vaccin

Bijwerkingen komen zelden voor en meestal zijn ze helemaal niet ernstig. Men kan de dag na de vaccinatie mogelijks rust nodig hebben. Bij de vaccinatie krijgt u de bijsluiter van het vaccin mee, waarin u alles kan nalezen.

Zeer vaak (komt voor bij 1/10 of vaker)

 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • pijn, roodheid, zwelling of verharding op de injectieplaats
 • koorts
 • pijn in spieren of gewrichten

Vaak (komt voor bij minder dan 1/10) en meer dan 1/100

 • warm gevoel, jeuk of blauwe plek op de injectieplaats
 • meer zweten, rillingen, griepachtige verschijnselen
 • gezwollen klieren in de hals, oksels of liesstreek

Soms (komt voor bij minder dan 1/100) en meer 1/1.000

 • tinteling of gevoelloosheid in handen of voeten
 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • diarree, braken, buikpijn, gevoel van misselijkheid
 • jeuk, huiduitslag
 • algeheel gevoel van niet lekker zijn
 • slapeloosheid

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]