Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Mexicaanse griep: alleen zieken met hoog risico behandelen
2009-07-14

De bestrijding van de Mexicaanse griep in ons land is sinds 14 juli 2009 in een nieuwe fase getreden. Door het toenemend aantal besmettingen moeten we de klemtoon voortaan leggen op de behandeling van wie ziek is en niet langer op de behandeling van wie (mogelijks) besmet is. We stappen dus over van de vroegere “isoleringsfase” naar een nieuwe “verminderingsfase”.

Tot nu toe deden we er alles aan om de verspreiding van het Mexicaanse griepvirus zoveel mogelijk in te perken. Maar het aantal besmettingen in ons land neemt de laatste tijd erg toe. Nu veel landgenoten terugkeren uit vakantie, zal de Mexicaanse griep zich wellicht nog sneller verspreiden.

Zoals verwacht moeten we het dus over een andere boeg gooien. Van nu af krijgt alleen wie ernstig ziek wordt of al gezondheidsproblemen heeft nog virusremmers tegen H1N1 toegediend. En eigenlijk is dat ook logisch, want alleen mensen die tot een risicogroep behoren kunnen ernstig ziek worden en hebben echt een behandeling nodig. Alle anderen genezen vanzelf na enkele dagen.

We sporen ook niet langer systematisch de nauwe contacten op van wie besmet is met Mexicaanse griep. Het virus verspreidt zich nu immers in zo’n snel tempo dat het preventief behandelen van die personen geen zin meer heeft. Dat is ‘dweilen met de kraan open’.

Wie heeft behandeling nodig tegen Mexicaanse griep [H1N1]?

kinderen jonger dan vijf jaar
mensen boven 65 jaar
zwangere vrouwen

Mensen met

chronische ademhalingsziekte die hier medicijnen voor nodig hebben
chronische ontstekingsziekten van darm, huid of gewrichten die hier een behandeling voor krijgen*
verminderde weerstand door ziekte of behandeling
chronische hartziekte
nier- en leverziekte
diabetes

* met name ziekte van Crohn, psoriasis en artritis
  Symptomen van de Mexicaanse griep

Alle andere mensen die worden besmet met het nieuwe H1N1-virus mogen gewoon uitzieken zoals bij een gewone wintergriep. Volksgezondheid screent mensen met griepsymptomen ook niet langer systematisch op Mexicaanse griep, maar houdt de verspreiding van het virus in het oog via de zgn. huisartsenpeilpraktijken. Dat zijn zowat 200 praktijken van vrijwillige huisartsen in ons land, waarvan de patiënten representatief zijn voor de bevolking. Zij zullen doorlopend en systematisch informatie verzamelen over de personen die getroffen zijn door het virus en over de efficiëntie van de verstrekte behandelingen. Deze gegevens zullen op nationale schaal worden geëxtrapoleerd.

Virusremmers worden op grote schaal verdeeld naar de gemeenten en zo naar alle huisartsen. Voor verdere vragen kan u het Callcenter Influenza bellen op het gratis nummer 0800 / 99 777, van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur en tijdens het weekend van 9 tot 17 uur.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]