Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Gonorroe resistentie aan de klassieke behandeling - update
2012-08-05

gonorreebacterie zoals gezien door de elektronenmicroscoopIn het Verenigd Koninkrijk is er in 2003 resistentie vastgesteld tegen ciprofloxacine, het klassieke antibioticum waarmee gonorroe of “druiper” wordt behandeld. In 2002 bleek 9.8% van de onderzochte gono-stalen weerstandig. In 2001 was dit nog 3.1% en in 2000 2.1%. Voorheen werd deze resistentie vooral toegeschreven aan invoer van gono-stammen uit Aziatische landen. De geconstateerde snelle en drievoudige stijging stond echter geheel los van seksueel contact in het buitenland. Een conclusie is dat dit gevolgen heeft voor de eerstelijnsbehandeling van gonorroe.

Ook in ons land werd in het labo van het Instituut voor Tropische Geneeskunde ITG dergelijke resistentie vastgesteld. Van de stalen die het ITG te verwerken kreeg van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid WIV bleek 22% resistent te zijn tegen ciprofloxacine en vertoonde 8.5% een verminderde gevoeligheid. Het ITG laat nochtans weten dat de mogelijkheid bestaat dat uitgerekend de stammen waarbij therapiemoeilijkheden bestonden naar hen werden toegestuurd.

Toch zullen artsen extra waakzaam moeten blijven en hun standaard behandeling tegen gono wellicht moeten herbekijken. Bij een vermoeden van gono is het geen overbodige luxe om het resistentiepatroon tegen antibiotica te laten bepalen.

Voor wie een besmetting wil voorkomen is het goed om weten dat het consequent gebruik van een condoom gono buiten houdt.

publicatiedatum op deze site: 1 september 2003


Update 15 augustus 2012

Gono-resistentie aan antibiotica neemt verder toe

In 2009 vertoonden de resultaten uit 17 Europese landen 63% resistentie tegen ciprofloxacine en 13% resistentie tegen azithromycine. Ook de minimale bloedconcentratie aan ceftriaxon, nodig om de bacterie uit te roeien, neemt toe. In 2009 was in België 67% van de stammen resistent tegen ciprofloxacine. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag een antibioticum in een bepaalde regio niet meer gebruikt worden als er meer dan 5% resistentie vastgesteld is. De Europese richtlijnen stellen dan ook dat ciprofloxacine en azithromycine niet gebruikt mogen worden als eerstelijnsbehandeling voor gonokokkeninfecties.

Alternatieven

Als eerstekeuzebehandeling voor gonokokkeninfecties raden de auteurs van de Belgische editie van The Sanford Guide ceftriaxon of azithromycine aan. Maar azithromycine geeft meer bijwerkingen en veroorzaakt volgens internationale gonorroe-experts sneller resistentie. Zowel de richtlijnen van Toezicht Volksgezondheid als die van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) vermelden ceftriaxon of spectinomycine als proefondervindelijk doeltreffende behandeling.

Als dosering vermeldt de BAPCOC-gids een eenmalige intramusculaire injectie van 125 mg. Maar de richtlijnen van Toezicht Volksgezondheid en van het Instituut voor Tropische Geneeskunde bevelen 1 gram ceftriaxon aan. De reden is dubbel. Ceftriaxon is enkel als 1 gram ampul te verkrijgen in België. En verder hoopt men op die manier ook de ontwikkeling van resistentie tegen ceftriaxon tegen te gaan. Spectinomycine wordt intramusculair toegediend in een dosis van 2 gram, maar zou niet volstaan bij infecties van de keel.

bron: Vlaams Infectieziektebulletin, nr. 2012/2/80

Meer lezen op deze site:


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]