Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

400 euthanasie-aangiften sinds 23 september 2002
2004-07-11

Tussen 23 september 2002, de dag waarop de euthanasiewet in werking trad, en 1 januari 2004 zijn er 259 aangiften van euthanasie ingediend. Experten schatten dat dit sindsdien is opgelopen tot 400.

De cijfers komen uit het rapport van de controlecommissie, dat op 8 juli 2004 werd afgewerkt. Eind van de zomer 2004 wordt het rapport voorgesteld in het parlement en aan de ministers van Justitie en Gezondheid.

Er blijkt geen sprake te zijn van een aanzienlijke stijging van het aantal euthanasie-gevallen in België, ook al worden die niet allemaal officieel aangegeven. Volgens de commissie werkt de wet goed.

Ondanks de wet zou clandestiene euthanasie wel blijven bestaan. De omvang van die 'grijze zone' is niet duidelijk. Artsen geven euthanasie in sommige gevallen niet aan. Ofwel omdat ze de wet niet kennen, uit angst voor bestraffing of omdat ze niet gekend willen zijn als uitvoerder van euthanasie.

Link


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]