Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Werelddag Dementie

Wereldwijd lijden naar schatting 29 miljoen mensen aan dementie. In 1996 stierven 200.000 personen aan deze ziekte. Preventie is de boodschap.

Verlies van het vermogen om goed te denken, te redeneren en informatie te verwerken. Dat is dementie in een notendop. De ziekte kent een progressief verloop en is onomkeerbaar.

Dementie is een belangrijke oorzaak van invaliditeit in de Westerse wereld en tast de autonomie van de patiënt aan. De belasting voor de verzorgende omgeving is zwaar.

Er bestaan verschillende vormen:

  • Bij "Alzheimer" takelen de zenuwcellen af. Het is de meest voorkomende vorm (50 %).
  • Bij "Vasculaire Dementie" (20 %) zijn doorbloedingsstoornissen van de hersenen de oorzaak. Die worden veroorzaakt door hersenbloedingen of herseninfarcten. Die ziekten komen vaak voor bij mensen met een te hoge bloeddruk, met een te hoog cholesterol, bij suikerzieken en bij rokers. Vasculaire dementie treft dan ook meer mannen dan vrouwen.

Voor dementie bestaat er nog geen genezende behandeling. Sommige medicijnen zouden in een vroeg stadium de ziekte kunnen vertragen. De ziekte voorkomen door hart- en bloedvatziekten te vermijden is dus de boodschap.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]