Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Nieuwe terugbetalingsregeling voor cholesterolverlagers
2004-10-10

Terugbetaling met controle ná het voorschrift

Sinds 1 augustus 2004 zijn sommige veel gebruikte cholesterolverlagers goedkoper. Het gaat om de zogenaamde 'statines' en meer bepaald om de geneesmiddelen op basis van simvastatine.

De terugbetaling van deze geneesmiddelen is ook niet meer onderhevig aan een controle door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer zal achteraf nagaan of de geneesmiddelen binnen de afgesproken richtlijnen werden voorgeschreven.

De minister van Sociale Zaken heeft de producenten van statines bovendien gevraagd om hun prijzen met meer dan 52 procent te verlagen. Indien ze daarop ingaan, zal het voorschrijven van deze goedkopere cholesterolverlagers niet meer onderhevig zijn aan de goedkeuring van de adviserend geneesheer, niet vooraf én ook niet achteraf.

Welke merknamen?

Volgende specialiteiten zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar zonder voorafgaande goedkeuring van de adviserend geneesheer: Crestor, Docsimvasta, Lescol, Lipitor, Merck-Simvastatine, Prareduct, Pravasine, Simvastaphar, Simvastatine Bexal, Simvastatine EG, Simvastatine Sandoz, Simvastatine-Ratiopharm en Zocor.

Binnen deze lijst zijn volgende specialiteiten op basis van simvastatine veel goedkoper voor de patiënt: Docsimvasta, Merck-Simvastatine, Simvastaphar, Simvastatine Bexal, Simvastatine EG, Simvastatine Sandoz, Simvastatine-Ratiopharm en Zocor 20 mg.

Wanneer worden statines terugbetaald door het ziekenfonds?

Volgens de nieuwe richtlijnen worden alle specialiteiten op basis van een statine gedeeltelijk terugbetaald (in 'categorie b') bij patiënten die:

  • én een totaal cholesterol van 190 mg/dl of meer (of een LDL-cholesterol van 115 mg/dl of meer) hebben
  • én een verhoogd risico van cardiovasculaire accidenten vertonen.

Een verhoogd risico betekent:

  • ofwel een voorgeschiedenis van een slagaderaandoening (van hart of hersenen, of perifeer vaatlijden),
  • ofwel een berekend hart- en bloedvatrisico van meer dan 20 % op 10 jaar tijd.

Andere vetverlagende geneesmiddelen dan de statines (fibraten, anionenuitwisselaars, acipimox) worden bij dergelijke patiënten enkel terugbetaald wanneer de statines niet verdragen worden, tegenaangewezen zijn of onvoldoende doeltreffend zijn in monotherapie. De fibraten worden bij deze patiënten ook terugbetaald bij een triglyceridenwaarde hoger dan 190 mg/dl of een HDL-waarde lager dan 40 mg/dl.

Niet alleen pillen

Een gezonde levensstijl is erg belangrijk. Maatregelen zoals stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging, een dieet arm aan verzadigde vetzuren, en rijk aan fruit, groenten en vis, en beperking van alcoholgebruik, zijn nodig om hart- en bloedvatziekten te voorkomen. Tezelfdertijd zijn diezelfde maatregelen ook belangrijk om andere ziekten zoals suikerziekte en botontkalking te voorkomen. Rookstop leidt tot een minstens even grote risicodaling als een behandeling met statines. De behandeling met een medicijn - bijvoorbeeld met statines - mag deze maatregelen niet doen vergeten.

Bron: gezondheid.be

Link


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]