Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

Bijsluiters medicijnen online
2010-01-17

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt op haar website de bijsluiters en Samenvattingen van de Kenmerken van het Product (SKP's) van geneesmiddelen beschikbaar.

Eenvoudiger en leesbaarder

Volgens het FAGG is het essentieel dat bijsluiters voor het grote publiek gemakkelijk beschikbaar zijn. Daarom publiceert het agentschap deze documenten vrij toegankelijk op haar website. De publicatie betekent voor gezondheidsmedewerkers een vereenvoudiging van het werk. Voor het publiek verbeteren de documenten het leescomfort. Vaak verliezen mensen de bijsluiter of hij is niet goed leesbaar door het kleine lettertype. Op de website zijn de bijsluiters beter leesbaar.

De publicaties zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans; van de bijsluiters komt er binnenkort ook een Duitstalige versie online. De documenten zullen regelmatig nagekeken en geactualiseerd worden.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]