Patrick Sweetlove, huisarts
home.GIF - 473 Bytes
raadpleging
infomail
actueel
medische info
hyperlinks

Actueel

SIS-kaart verdwijnt en voorschrift wordt elektronisch
2010-07-25

SIS-kaartTegen 2013 verdwijnt de SIS-kaart. Dat maakte het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) bekend op 28 juni 2010. Het Riziv voert een nieuw elektronisch netwerk in tussen zorgverleners en verzekerinstellingen. Zo zouden patiënten hun rechten sneller toegekend krijgen.

Netwerk vervangt kaart

De zorgverleners, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen kunnen binnenkort via het nieuwe netwerk, MyCareNet, administratieve en financiële gegevens uitwisselen. Dat netwerk wordt ingevoerd in de periode 2010-2012. De gegevens die nu op de SIS-kaart staan, verhuizen dan naar de databanken bij de mutualiteiten. Vanaf 2013 kan een patiënt via zijn elektronische identiteitskaart de toestemming geven aan de apotheker of zorgverstrekker om zijn gegevens uit de databank te raadplegen. Tot nu bestond zo’n netwerk enkel tussen ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. Door dit netwerk kan de SIS-kaart worden afgeschaft.

Dit nieuwe netwerk stelt de zorgverleners in staat om zicht te krijgen op de rechten van patiënten. Daardoor zullen bijvoorbeeld personen met een OMNIO-statuut, waarbij personen met een laag gezinsinkomen een hogere terugbetaling van de ziektekosten krijgen, vlotter van hun rechten kunnen genieten. Apothekers kunnen door het elektronische netwerk ook via een centrale server nakijken welke medicijnen een patiënt kreeg voorgeschreven.

Elektronisch voorschrift

Een tweede belangrijke project is het zogenoemde Recip-e, waarbij zorgverleners elektronische voorschriften zullen kunnen uitschrijven. Dat houdt in dat de zorgverlener een ticket meegeeft aan de patiënt, waarmee die naar een apotheker naar keuze trekt. Tegelijkertijd wordt het voorschrift van de zorgverlener op een centrale server geplaatst. De apotheker kan die dan raadplegen.

Het Riziv maakt zich sterk dat door deze initiatieven de administratieve rompslomp voor zorgverleners en voor ziekenfondsen zal verdwijnen. Bovendien wordt de kans op een verkeerde facturatie kleiner.

Links


Terug naar Actueel

[Home] [Raadpleging] [Infomail] [Actueel] [Medische info] [Links]